Zrušení lyžařského výcviku
Lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku v letošní školní roce škola ruší. Důvodem zrušení jsou mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví. I když jsme se zrušením výcviku čekali do poslední chvíle, déle už toto rozhodnutí nejde odkládat. Současný vývoj nenasvědčuje, že by k nějaké výrazné změně mělo dojít. Všechny podobné akce (školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety) jsou ministerstvem do odvolání zakázány. Zálohy budou vráceny v plné výši.
 

Vážení rodiče,

   od pondělí 30. listopadu 2020 budou dále uvolňována protiepidemiologická opatření.

  V pondělí 30. listopadu 2020 půjdou do školy všichni žáci prvního stupně a žáci devátého ročníku – u všech těchto žáků bude již dále probíhat pouze prezenční výuka (tedy výuka ve škole)

   Pro 6. – 8. ročník bude od pondělí 30. listopadu 2020 platit tzv. rotační prezenční výuka, kdy budou žáci vždy týden doma vzděláváni distančně a týden ve škole prezenčně. Od 30. listopadu půjdou tedy do školy také žáci 6. ročníku a třídy 7. A, zatímco žáci třídy 7. B a 8. ročníku budou mít v týdnu od 30. listopadu distanční výuku. V týdnu od 7. prosince pak přijdou do školy žáci 7. B a 8. ročníku a žáci 6. ročníku a 7. A zůstanou doma na distanční výuce.

Výuka bude ve škole probíhat podle standardního rozvrhu hodin s drobnými úpravami, které budou oznámeny třídním učitelem dané třídy nejpozději v pondělí 30. listopadu 2020 (např. změna u tělesné a hudební výchovy).  

   Výuka všech tříd ve škole bude probíhat po celou dobu (ve třídách o přestávkách a ve školní družině) s ochranou úst a nosu (v rouškách). Prosíme Vás o vybavení žáků rouškami (minimálně 2 ks na den) a o jejich pravidelnou výměnu každý den.

   Distanční výuku (6. - 8. tříd) se budeme snažit realizovat v podobném režimu jako dosud, případné mírné úpravy oznámíme v příštím týdnu.

  Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít uspořádaná oddělení podle tříd a všechna oddělení budou v případě potřeby fungovat do 16:15.  

   Bude v provozu i ranní družina v přizpůsobeném režimu. Žáci budou ve svých třídách, kde budou čekat na začátek vyučování pod dozorem vychovatelky či asistentky na chodbě, která takto bude hlídat více tříd. Děti tedy mohou do školy již od 6:15 každý den.

   Z organizačních důvodů nebude fungovat provoz „Školního klubu“ ani školních kroužků.

   Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, budou mít automaticky přihlášené obědy, v případě, že obědy nechcete, prosíme Vás o jejich odhlášení na tel.: 469 671 115 či na emailu: jidelna@zsluze.net. Žáci, kteří budou na distanční výuce, budou mít obědy přihlášené tak, jako dosud. Chcete-li v tomto změnu, prosíme Vás o komunikaci na výše uvedených kontaktech. 

   Dochází také ke změně času pro odebírání stravy pro žáky na distanční výuce (6. a 7. A / 7. B a 8.). Od pondělí 30. listopadu mohou odebírat stravu ve školní jídelně v době od 10:45 do 11:15 a poté od 13:30 do 13:45.

   Vážení rodiče, těšíme se na naše žáky a jsme rádi, že se s nimi opět ve škole uvidíme. O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu a také u bočního vchodu budovy I. stupně a  hlavního vchodu budovy II. stupně školy.

Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

 

 

Vážení rodiče,
  na základě upřesněných informací od MŠMT Vás informujeme o skutečnosti, že od středy 18. listopadu 2020 bude pro žáky 1. a 2. tříd v provozu i ranní družina v přizpůsobeném režimu. Prvňáci a druháci budou ve svých třídách, kde budou čekat na začátek vyučování pod dozorem vychovatelky či asistentky na chodbě, která takto bude hlídat více tříd. Děti tedy mohou do školy již od 6:15 každý den.

   O veškerých dalších změnách Vás budeme informovat na školním webu a také u bočního vchodu budovy I. stupně a  hlavního vchodu budovy II. stupně školy.

        Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

 

 Vážení rodiče,

   od středy 18. listopadu 2020 půjdou žáci 1. a 2. tříd do školy. Jejich výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu hodin s drobnými úpravami, které budou oznámeny třídním učitelem dané třídy ve středu 18. listopadu (nebude tělesná a  hudební výchova).  V těchto třídách tedy již nebude probíhat distanční výuka. 

   Výuka 1. a 2. tříd bude probíhat po celou dobu (ve třídách o přestávkách a ve školní družině) s ochranou úst a nosu (v rouškách). Prosíme Vás o vybavení žáků rouškami (minimálně 2 ks na den) a o jejich pravidelnou výměnu každý den.

  Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít uspořádaná oddělení podle tříd a všechna oddělení budou v případě potřeby fungovat do 16:15.  

   S ohledem na hygienická opatření nebude fungovat ranní družina

   Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, budou mít automaticky přihlášené obědy, v případě, že obědy nechcete, prosíme Vás o jejich odhlášení na tel.: 469 671 115 či na emailu: jidelna@zsluze.net.

   Dochází také ke změně času pro odebírání stravy pro žáky na distanční výuce (3. - 9. třída). Od středy 18. listopadu mohou odebírat stravu ve školní jídelně v době od 10:45 do 11:15 a poté od 12:30 do 13:00.


Vážení rodiče, těšíme se na naše prvňáky a druháky a věříme, že se i s dalšími ročníky ve škole brzy uvidíme. O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu a také u bočního vchodu budovy I. stupně a  hlavního vchodu budovy II. stupně školy.

 Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

 

Fotky z online výuky očima vyučujících. 

 

 

 

Vážení rodiče,

  naše škola bude i od 2. listopadu 2020 uzavřena a všichni žáci se budou vzdělávat distančním způsobem. 

 Budeme pokračovat v nastaveném způsobu distanční výuky. Do neděle 1. listopadu zveřejníme rozvrh pravidelných online hodin pro všechny třídy, abyste věděli, kdy se dané hodiny budou realizovat. Další výuka bude zadávána prostřednictvím úložiště „Učivo“ (I. stupeň) a Google Classroom (II. stupeň). Pro žáky, kteří nemají připojení k internetu, budeme vždy v pondělí, středu a pátek tisknout výukové materiály, které si vyzvednou v bočním vchodu do budovy I. stupně školy (tzv. skleník). Tento vchod bude otevřen každý všední den od 8:00 do 16:00. Zde také splněné úkoly odevzdají. V případě problémů s plněním úkolů, přihlašováním na online hodiny či například nepochopením učiva, je potřeba kontaktovat třídního učitele či učitele příslušného předmětu a vzniklý problém řešit. Distanční výuka je povinná a je nutné se do ní zapojit.

 Školní jídelna bude od 2. listopadu v provozu a žákům bude školní oběd předán v polystyrenovém boxu (pouze hlavní jídlo bez polévky). Jídlo je nutné vyzvednout ve školní jídelně každý den od 10:45 do 12:45 a konzumovat mimo školní budovu. Školní obědy budou mít přihlášené žáci, kteří v týdnu od 19. do 23. října obědy odebírali. Pokud jste obědy neodebírali a máte o ně zájem, je potřeba si je přihlásit. Pokud jste obědy odebírali a již o ně zájem nemáte, je potřeba si je naopak odhlásit. Vše u vedoucí školní jídelny paní Vrbové na tel.: 469 671 115 či na emailu: jidelna@zsluze.net.  Upozorňujeme, že osoby, kterým byla nařízena karanténa, nemohou obědy osobně odebrat a je potřeba zajistit odběr oběda jiným způsobem.

 Vážení rodiče, velice Vám děkujeme za pomoc při distančním vzdělávání. Zvláště u mladších dětí je Vaše pomoc nezbytná a velmi si ji vážíme. Snažíme se dělat maximum pro to, aby distanční výuka v co nejvyšší možné míře nahradila výuku prezenční. Věříme, že se nám vše podaří zvládnout a velice se těšíme na to, až se budeme učit ve škole společně s dětmi. 

Chtěli bychom Vás pozvat na pondělní „ONLINE Čaj o páté,“ kde bychom Vám chtěli dát prostor k dotazům, návrhům a zpětné vazbě k distančnímu vzdělávání a všemu, co Vás na chodu školy zajímá. Tato schůzka by se uskutečnila v pondělí 2. 11. 2020 od 17:00-18:00 na odkazu: https://meet.google.com/kqy-xtfj-eut (pro  připojení je vhodné mít webkameru a mikrofon; při připojení přes mobilní telefon je potřeba mít nainstalovanou aplikaci Google meet). Těšíme se na Vás.

   Mgr. Vít Hospodka, ředitel ZŠ Luže

 

Zpráva z družiny:

Strašidelná Zahrádka

V tomto období jsme se všichni těšili na naši Strašidelnou stezku. Letos ji bohužel uskutečnit nemůžeme. Budeme moc rády, když si alespoň s Vaší pomocí uděláme před školou strašidelnou zahrádku. Na trávník před budovou školy může každý z Vás přidat vydlabanou nebo ozdobenou dýni, vyrobit pavouka či strašidlo – zkrátka přidat cokoli, co by souviselo s Halloweenem.

Moc Vám všem děkujeme! 

Vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

   pro distanční výuku na II. stupni využíváme Google Classroom (Google Učebna). V daném prostředí jsme děti učili pracovat ještě před přechodem školy do režimu distančního vzdělávání. V Google Classroom mohou žáci  takřka kompletně pracovat na svých chytrých mobilních telefonech (tj. nepotřebují notebook), do kterých je potřeba nainstalovat aplikace Google Classroom - učebna a Google meet - videohovory (zdarma na Google play).

 Vše funguje přes školní emailový účet dítěte, pro Váš větší přehled můžete dostávat týdenní přehledy zadávaných úkolů na Váš email.

 V případě technických problémů neváhejte kontaktovat školu emailem či telefonicky, rádi Vám pomůžeme s nastavením Google Classroom. Žáci, kteří mají problém s internetovým připojením mají tištěné úkoly k dispozici v bočním vchodu do 1. stupně budovy školy.

 Pro přehledný návod práce v Google Classroom z pohledu dítěte je na youtube řada videí, např.:

Google učebna z pohledu žáka:

ZDE

Tato videa doplněná o textový návod naleznete také zde:

ODKAZ

Jak se připojit k videohodině:

ZDE

Kompletní návod od Google naleznete zde:

NÁVOD ZDE
 
 
Vážení rodiče,

 na základě vládních opatření přechází oba stupně naší školy s platností od zítřka, tj. 14. 10. 2020 na distanční výuku a škola bude uzavřena. Toto opatření má zatím platnost do 1. listopadu, přičemž v týdnu od 26. do 1. 11. 2020 budou prodloužené podzimní prázdniny a distanční výuka nebude probíhat.

 Distanční výuka bude na 1. stupni probíhat obdobně jako v jarních měsících minulého školního roku. Učivo bude pro hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda) zadáváno do složky UČIVO na webu školy do jednotlivých tříd. Na druhém stupni bude distanční výuka probíhat prostřednictvím platformy Google classroom.

 Distanční výuka bude probíhat online převážně asynchronním způsobem (tj. žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech a společně se s učiteli v on-line prostoru nepotkávají). Budeme se snažit také zařazovat výuku synchronní (učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy zejména Google meet (příp. Skype, Zoom aj.) ve stejném čase a učí, zkouší či zadává práci přes videohovor žákům). Tyto videohovory budou respektovat rozvrh třídy a budete o nich předem informováni.

 Rodinám, které nemají připojení k internetu, připravíme učivo na distanční výuku v písemné podobě k vyzvednutí v bočním vchodu budovy I. stupně školy (v tzv. skleníku). Vypracované učivo zde bude možné také odevzdávat (tzv. offline distanční výuka).

 Podle nové úpravy školského zákona je zapojení do distanční výuky povinné. Nezapojení se do distanční výuky je možné považovat za neomluvenou absenci. Nezapojením se do distanční výuky se rozumí neodevzdání zadaného učiva a úkolů (při offline výuce či asynchronní online výuce) nebo nepřipojení se k videohovoru (při synchronní online výuce) bez předchozí domluvy s vyučujícím. 

 S ohledem na povinné distanční vzdělávání Vás prosíme o rychlou informaci třídnímu učiteli, pokud máte problém s internetovým připojením či potřebnou technikou (postačuje chytrý mobilní telefon). 

 Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají nárok na školní oběd, který jim bude předán v polystyrenovém boxu (pouze hlavní jídlo bez polévky). Jídlo je možné vyzvednout ve školní jídelně každý den od 10:45 do 12:45 a je nutné jej konzumovat mimo školní budovu. Pokud nebudete školní obědy odebírat, odhlaste si je, prosím, ve školní jídelně na tel.: 469 671 115 či na emailu: jidelna@zsluze.net.

 Veškeré další kroky budeme činit na základě opatření vlády a MŠMT a budeme Vás o nich včas informovat. Tyto informace budou vždy umístěny na www stránkách školy a také u bočního vchodu budovy I. stupně a hlavního vchodu budovy II. stupně školy.

 Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hlavně zdraví. Věříme, že vše společně zvládneme.

13.10.2020      Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

 
Vážení rodiče,
  s ohledem na epidemiologickou situaci v našem okrese nebudou zatím v naší škole fungovat žádné  kroužky. O zahájení fungování kroužků Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.
 
Z důvodů školení pedagogů k distanční výuce bude ve čtvrtek 01.10.2020 probíhat výuka na 1. stupni pouze do 11:25, na 2. stupni do 12:20. Školní družina bude fungovat beze změn.
 

Důležité upozornění 17.9. 2020

Dle dnešního nařízení MZd platí od zítřka, tj. 18.9.2020 povinnost nosit roušky i při výuce pro žáky 2. stupně základních škol.

 První stupeň a školní družina zatím dle stávajících pravidel má mít roušku pouze ve společných prostorách..

 

INFORMACE pro členy DIVADELNÍHO KLUBU

Vzhledem k doporučení MŠMT se poslední dvě vystoupení Divadelního klubu ruší. Zbylé finance Vám budou zaslány na číslo Vašeho účtu. 

Žáci ve škole obdrží lístečky. Vyplňte číslo účtu, na které máme zbylou částku zaslat. Vyplněné lístečky děti odevzdají zpět svému třídnímu učiteli.

Děkujeme za pochopení. 

(Případné dotazy: psotova@zsluze.net)

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

 od 1. září 2020 zahajujeme nový školní rok, ve kterém přizpůsobíme chod školy tak, abychom co nejvíce eliminovali rizika šíření nového typu koronaviru v rámci školy. Zároveň se chceme co nejvíce přiblížit běžnému fungování. 

 Ve škole bude probíhat standardní výuka s obvyklým začátkem v 7:45 na obou stupních, žáci 1. stupně budou vstupovat bočním vchodem u šaten. Ve standardním provozu bude i školní družina, stejně tak i školní jídelna. V běžném režimu zahájíme také školní kroužky a další aktivity.

 Ve škole budou u vstupu, v každé třídě a na toaletách dezinfekce a jednorázové papírové ručníky. Ve zvýšené míře bude probíhat úklid a dezinfekce prostor a povrchů. Častěji budeme větrat ve třídách. Ve školní jídelně bude žákům připraven na tác příbor a pití. Omezíme mimoškolní akce a akce, kde dochází k míchání žáků z více tříd. Omezíme také přístup dospělých osob do prostor školy.

 Budeme více sledovat zdravotní stav žáků a v případě viditelných příznaků infekce horních cest dýchacích, vyřadíme dítě z kolektivu ostatních žáků a budeme situaci řešit se zákonným zástupcem žáka. 

 Prosíme Vás o to, abyste neposílali do školy děti s těmito příznaky (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest krku či hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a neustále dětem připomínali nutnost častého mytí rukou a udržování sociálního odstupu (je-li možný). Zkuste také veškerou komunikaci s učiteli řešit distančně – telefonicky či emailem. 

 Podrobný popis pravidel, postupů a opatření naleznete v přiložených souborech.

 Na základě aktuální epidemiologické situace budeme případně upravovat fungování školy a přijatá opatření, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy či třídního učitele.

 Vážení rodiče, věříme, že se i přes tato opatření budou Vaše děti cítit ve škole dobře a že dodržováním pravidel a přijatých opatření vše společně zvládneme a výuka ve škole bude moct probíhat co nejblíže běžnému stavu. Děkujeme Vám za pochopení a respektování nastavených pravidel.

                                                                                                   Mgr. Vít Hospodka

01 - ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

02 - HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

03 - DALŠÍ SOUVISLOSTI

04 - KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

05 - VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

06 - Manuál k provozu skol MŠMT MZd

Vážení rodiče,
 z organizačních důvodů bude výuka 1.9.2020 na II. stupni školy probíhat pouze do 8:30. Výuka na I. stupni bude probíhat pro 2. třídy do 10:30, pro 3. třídy do 10:45, pro 4. třídy do 11:00 a pro 5. třídy do 11:15. Pro žáky I. stupně bude v provozu školní jídelna a bude též fungovat školní družina (mimo ranní).
 

Zveme všechny zájemce na slavnostní otevření počítačové učebny a nově zrekonstruovaných prostor na II stupni (Komenského 254, Luže), které se uskuteční v úterý 1. září 2020 od 10:00. Přijďte se podívat, zda se to povedlo!

 

 Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaše hodnocení našeho postupu při dálkové výuce i za Vaši pozitivní zpětnou vazbu naší práce. Vaše názory a myšlenky jsou pro nás důležité! Zpracované dotazníky pro rodiče ohledně dálkové výuky v ZŠ Luže najdete zde.

DIVADELNÍ KLUB - INFORMACE

Vážení rodiče,

poslední 2 neodehraná vystoupení budou nahrazena v září a říjnu.

14. ZÁŘÍ – muzikál Lotrando a Zubejda

ŘÍJEN – budeme informovat na webu školy

Zbylé finance Vám budou vráceny po závěrečném vyúčtování.

Mgr. Lenka Psotová (případné dotazy: psotova@zsluze.net)

 

Ples školní družiny 2020
Nabízíme Vám možnost získat videozáznam z plesu školní družiny, který se uskutečnil 17.2.2020. Ples si můžete stáhnout ZDE.

 Věra Z.

Přijímací řízení ve šk r. 2019/2020

Informace pro rodiče vycházejících žáků.

Informace k návratu žáků 1. stupně od 25. května 2020

Informace pro rodiče žáků I. stupně - stručný přehled

Informace pro rodiče žáků I. stupně

Kritéria pro hodnocení 2. pololetí 2019-2020

Vyhláška č. 211-2020 Sb.,  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 

Pro žáky 9. ročníku:

Informace k přípravě na přijímací zkoušky

 

Plán otevírání škol v ČR

    V souboru je přehledně znázorněno postupné uvolňování škol. Červeně jsou zvýrazněny plány pro 1. a 2. stupeň. O konkrétní podobě uvolnění v naší škole Vás budeme předem informovat prostřednictvím webových stránek.

Vážení rodiče,

  pro Vás, kteří nemáte možnost přístupu na internet nabízí možnost tisku zadaného učiva Rodinné centrum Dar v Luži. Pokud byste danou službu uvítali, kontaktujte vedoucí centra paní Mgr. Dominiku Košnarovou na tel. 603 880 938 či na emailu rodinnecentrum.dar@gmail.com, případně paní Veroniku Sýsovou. Společně s nimi se domluvíte na všem potřebném.
 Prosíme o předání této informace těm, kterým by mohla být užitečná. Výuka Vašich dětí je důležitá. Děkujeme, že nám pomáháte ji zajistit.                                                                                                                                
Mgr. Vít Hospodka - ředitel školy
 
 

Seznam odkazů k procvičování učiva a dálkové výuce

SCIO - přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

MATIKA - matematika pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí

ONLINE CVIČENÍ - čeština a matematika pro 1. a 2. stupeň základní školy

ŠKOLÁKOV - výukový portál s mnoha cvičeními pro 1. stupeň

FRAUS-UČENÍ DOMA - elektronické učebnice pro základní i střední školy od nakladatelství Fraus

NOVÁ ŠKOLA - interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň) od nakladatelství Nová Škola

ŠKOLA S NADHLEDEM - procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty

YOUTUBE PRO 1. ROČNÍK - videa pro výuku žáků 1. ročníku na Youtube

MATÝSKOVA MATEMATIKA - výukový portál pro matematiku 1.-5. ročníku – výuková videa atd.

ČT POŘADY - vzdělávací pořady na 2. programu České televize:

Pro žáky I. stupně je to program UčíTelka, od 9.00 do 12.00 hodin.

Pro žáky II. stupně se od 12h promítají zajímavé pořady ze zeměpisu, přírodopisu, dějepisu i z fyziky.

V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

 

Informace pro žáky a rodiče o dálkové výuce

 V pravém horním rohu úvodní stránky tohoto webu vidíte interaktivní odkaz „UČIVO“, který Vás přesměruje na složky jednotlivých tříd. Můžete také překopírovat odkaz do adresního řádku Vašeho prohlížeče: https://drive.google.com/drive/folders/1YObrsUZKnf438M6kYHDb4ZL7vSk0Rgll.

 V příslušné třídě naleznete složky předmětů, do kterých budou učitelé postupně zadávat učivo a úkoly podle jednotlivých dní dle školního rozvrhu. Na Vás pak bude záležet, jakým způsobem dané učivo proberete a úkoly splníte. Menší děti budou určitě potřebovat pomoc rodičů, dohled a nastavení denního režimu tak, aby v něm školní příprava měla potřebné místo. Starší děti si v mnohém poradí samy ale Vaše občasná kontrola a případné nasměrování bude nezbytné. Zpočátku se bude ještě opakovat látka ze školy, poté již přijde látka nová. Pokud si nebudete vědět rady s učivem nebo budete mít technické problémy se soubory, určitě se ozvěte a učitelé Vám pomohou, ať již telefonicky nebo emailem. Budeme také ověřovat zvládnutí zadaného učiva například formou vyfocených a zpětně zaslaných splněných cvičení, u starších dětí i prostřednictvím krátkých esejů či referátů. Také v tomto budou děti občas potřebovat pomoc svých rodičů.

 Tento způsob výuky je pro nás všechny nový a budeme rádi za zpětnou vazbu. Postupně budeme vše promýšlet a přizpůsobovat tak, aby vše bylo co nejjednodušší, a to zejména pro Vás a Vaše děti.

  U starších dětí se budeme výukovou komunikaci snažit realizovat prostřednictvím školních emailů žáků, u mladších dětí budeme komunikovat s rodiči zejména prostřednictvím emailů.

 Uvědomujeme si, že pro Vás nastalá situace není jednoduchá. Stejně tak my bychom měli děti raději ve škole a učili běžným způsobem. Děkujeme Vám mnohokrát za Vaši pomoc při tomto způsobu výuky a za komunikaci, která bude pro úspěšné zvládnutí učiva velmi důležitá.  

                                     Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

 
Vážení rodiče,
 s ohledem na nařízení vlády ČR zůstane naše základní škola včetně školní družiny od středy 11. března 2020 zavřená. Obědy budou dětem odhlášeny. O dalším průběhu Vás budeme informovat na školních webových stránkách. Děkujeme za pochopení. Mgr. Vít Hospodka - ředitel školy
 
Dopis hejtmana PK                        Nařízení ministerstva zdravotnictví
 
Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy pro rodiče dětí mladší 10 let Vám potvrdíme v budově II. stupně školy.
 Vzor žádosti a informace od České správy sociálního zabezpečení najdete v přiložených souborech.
 
Karanténa a ošetřovné                    Žádost o ošetřovné
 
 
Vážení rodiče, z důvodu rozšíření koronaviru jsme se rozhodli zrušit zájezd do Anglie v termínu 26.4-1.5.2020. Vybrané zálohy Vám budou vráceny. V příštím roce se budeme snažit zrealizovat podobný zájezd. Děkujeme Vám za pochopení.

Vyjádření organizátorky p. uč. Blanky Elderfieldové

Hledáme vedoucího zahradnického kroužku! Na vedení volnočasové aktivity hledáme vedoucího se zájmem o zahradu. Časová náročnost dvě hodiny/týden. Bližší informace na tel.: 469 671 212 či emailu: zs.luze@tiscali.net

Informace

Změna harmonogranu plavecké výuky na školní rok 2013/2014

29.11.2013 10:46
Z důvodu opravy a modernizace plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě dochází k posunu termínu plavecké výuky. Nové temíny: 7.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 25.4. Čas odjezdu: 8:40 od budovy 1.st. 

SRPDŠ řeší v současné době kritický nedostatek členů.

20.11.2013 14:49
Rodiče, kteří byli aktivní minulé roky, se rozhodli ukončit své působení v této organizaci. Určitě jim patří poděkování za jejich dlouholetou aktivní práci.   V nynější situaci hrozí ukončení činnosti SRPDŠ při ZŠ v Luži. Přitom tato práce není časově náročná a na většině škol...

Pozvánka na Dny otevřených dveří na GJR Chrudim

11.11.2013 23:19
<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Vážení rodiče,

    v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy z organizačních a ekonomických důvodů pro žáky školy dne 7. 2. 2020 volný den (tzv. ředitelské volno). Den volna je vyhlášen z důvodu plánovaného školení pro celý pedagogický sbor. Děkujeme Vám za pochopení.

    Školní družina bude v uvedený den v provozu pro všechny případné zájemce z I. stupně od 6:15 do 12:00, pro žáky zapsané ve školní družině pak do 14:00 (zkrácený provoz školní družiny z důvodu konání Plesu). Pro děti ve školní družině bude v provozu i školní jídelna. Ostatním žákům budou obědy odhlášeny.

 

Zlatý certifikát společnosti Scio

UČI VO

Na tomto odkazu jsou k dispozici materiály pro domácí výuku žáků po dobu uzavření školy.

 

Změny v rozvrhu