Informace pro rodiče

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání na ZŠ Luže

29.01.2014 10:15

Základní škola, Luže, okres Chrudim

 

Zveřejnění seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání

ve školním roce 2014-2015, kteří byli u zápisu.

 

Žák(yně) s registračním číslem:  

 

ZSLuze 004/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 005/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 007/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 008/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 011/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 012/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 013/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 014/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 015/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 016/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 017/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 019/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 020/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 021/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 022/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 024/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 026/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 027/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 028/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 029/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 030/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 031/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 032/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 033/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 034/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 035/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 036/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 037/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 038/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 039/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 040/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 041/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 042/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 043/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 044/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

ZSLuze 045/2014/bb         byl(a) přijat(a) k základnímu vzdělávání

 

 

Tento seznam byl zveřejněn vyvěšením ve škole a umístěním na webové stránky školy (www.zsluze.net) dne 29. ledna 2014.

 

                                                                                                                    Mgr. Ladislav Tlustoš

                                                                                                                              ředitel ZŠ

 

 

 

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy - školní rok 2014/2015

08.01.2014 01:59

       Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2014/15 se koná

v úterý 28.ledna 2014 od 14.00 do 16.00 hodin

v učebně 1.třídy základní školy.

      Zapsány budou děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008 a starší. Rodiče přinesou k zápisu rodný list žáka a vyplněný dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které obdrží v MŠ v Luži nebo v ředitelně ZŠ.

       O případný odklad školní docházky žádají rodiče u zápisu, kde jim budou poskytnuty potřebné informace a formuláře. Žáci, kteří byli u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, musí podle platných předpisů k zápisu znovu.

                                                                        Mgr. Ladislav Tlustoš, ředitel ZŠ

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

05.12.2013 23:41

                           Gymnázium Vysoké Mýto

                                                             nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

               V dubnu 2014 se budou na Gymnáziu Vysoké Mýto konat přijímací zkoušky ke studiu osmiletého a čtyřletého gymnázia. Tyto zkoušky budou absolvovat všichni přihlášení uchazeči o studium. Již čtvrtým rokem bude zadání zkoušek připravovat společnost SCIO, a. s. Pro uchazeče z 5. tříd se jedná o testy z matematiky (M) a českého jazyka (ČJ), pro uchazeče z 9. tříd budou připraveny testy z obecných studijních předpokladů (OSP), matematiky a českého jazyka. Vzhledem ke kritériím úspěšnosti uchazečů, náročnosti testů a způsobu vyhodnocování testů chceme pomoci uchazečům zvládnout tuto zkoušku.

Proto jsme pro zájemce o studium naší školy připravili přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. V rámci dvanácti setkání projdeme se žáky pátých i devátých tříd vybrané kapitoly z matematiky, českého jazyka a logiky. Seznámíme žáky s typy úloh, které jsou součástí zkoušek, ukážeme strategii řešení úloh a vysvětlíme způsoby zapisování odpovědí na jednotlivé otázky. Procvičíme
se žáky schopnosti číst text a vybrat z něj důležité informace. Vyjdeme ze zkušeností minulých třech let a připravíme uchazeče k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek. V průběhu přípravy
si zájemci mohou vyzkoušet kompletní přijímací zkoušky nanečisto včetně vyhodnocení výsledků společností SCIO, a.s. Začínáme v pondělí 13. 1. 2014 a s uchazeči z 5. i 9. tříd se budeme setkávat vždy od 16:00 hodin. Délka jednoho setkání je 45 minut, pro uchazeče budeme připravovat také tištěnou podobu materiálů k procvičování.

Cena kurzovného je 400,-- Kč jak pro žáky 5., tak i pro žáky 9. tříd.

Přihlášky k přípravným kurzům přijímáme od 29. 11. 2013 do 12. 2. 2014 osobně nebo
v elektronické podobě na adrese reditel@gvmyto.cz (přihlášku k přípravným kurzům si můžete stáhnout z webových stránek Gymnázia Vysoké Mýto odkaz Přijímací zkoušky – Přípravné kurzy
k PZ).

Úhrada částky za kurzovné může být provedena hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet č. 2530611/0710, jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče bez teček v pořadí den, měsíc a rok (např. 08022003).

Termíny kurzů:

13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 31. 3., 7. 4. a 14. 4. 2014 (16:00 – 16:45 hodin pro uchazeče o osmileté i čtyřleté gymnázium).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat v pondělí 24. 3. 2014 od 13:00 hodin. Žáci 5. tříd budou psát test z matematiky (60 min) a test z českého jazyka (45 min), žáci 9. tříd budou psát test OSP (60 min), test z matematiky (60 min) a test z českého jazyka (45 min).

Cena testů M a ČJ pro uchazeče o osmileté studium činí 86,-- Kč.

Cena testů OSP, M a ČJ pro uchazeče o čtyřleté studium činí 108,-- Kč.

Přihlášky k přijímacím zkouškám nanečisto přijímáme od 29. 11. 2013 do 10. 1. 2014 osobně nebo v elektronické podobě na adrese reditel@gvmyto.cz (přihlášku k přijímacím zkouškám nanečisto si můžete stáhnout z webových stránek Gymnázia Vysoké Mýto odkaz Přijímací zkoušky – Přípravné kurzy k PZ).

Úhrada částky za přijímací zkoušky nanečisto může být provedena hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet č. 2530611/0710, jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče bez teček v pořadí den, měsíc a rok (např. 08022003).

Mgr. Blanka Kysilková, ředitelka školy

<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>

Zlatý certifikát společnosti Scio

Změny v rozvrhu

Kalendář akcí

Dravci a sovy

05.09.2018 01:17
11. září 2018 v 8 - 9 hodin pro žáky školy. Cena 50,- Kč.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>