Informace pro rodiče

Informace o školní družině

10.11.2014 00:40

 

Ve školním roce 2014-2015 se do naší školní družiny (ŠD) přihlásilo celkem 103 žáků. Vzhledem k tomu, že ŠD má stanovenu celkovou kapacitu 75 žáků, jsme byli nuceni použít zveřejněná kritéria a nadbytečný počet žáků vyřadit. Na přání rodičů a po domluvě s panem starostou byla vyřazeným dětem nabídnuta tzv. Kroužkovaná družina a asi 22 rodičů žáků o ni projevilo zájem. Bude fungovat od 1.11.2014 do konce školního roku společně s normální ŠD. Současně MěÚ a škola podali žádost na KÚ Pardubického kraje o navýšení kapacity ŠD na příští rok na 100 žáků, abychom zajistili umístění všech žáků do naší ŠD. Tato žádost byla schválena KÚ PK 29.10.2014 s účinností od 1.9.2015 a do školského rejstříku byl zapsán nejvyšší povolený počet žáků ŠD 100.                          ŘŠ

Pro rodiče vycházejících žáků

06.10.2014 09:27

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

se koná v úterý

4. 11. 2014 od 15 h.

Na schůzce budou poskytnuty informace

o přijímacím řízení

a zástupci SŠ a SOU nabídnou informace

o jejich oborech na škole

a požadavcích v rámci přijímacího řízení.

 

Další informace zde

 

 
Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj chce v letošním školním roce upravit přijímací řízení na SŠ, SOŠ, můžete již nyní najít informace na :
 

https://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%C5%99%C3%ADzen%C3%ADnaS%C5%A0.aspx

 
 

Informace pro rodiče k zahájení školního roku.

29.08.2014 11:15

V novém školním roce 2014-2015 je naše škola postavena před vážný problém. Z loňských prvních tříd odcházejí další dva žáci, kteří skončili na konci roku s nedostatečnou. I když měli možnost opravné zkoušky, tuto možnost nevyužili a ke zkoušce nepřišli. Takže budou opakovat 1. ročník. To však znamená, že celkový počet žáků v novém 2. ročníku bude 33. Vzhledem k ekonomické situaci a k malému počtu žáků není možné přijmout dalšího pedagoga a vyučovat třídy s malým počtem žáků. Proto škola musí přistoupit ke sloučení obou tříd 1. ročníku do jedné třídy 2. ročníku. Škola dostává finanční prostředky na mzdy pedagogů podle počtu žáků, nikoli podle počtu tříd. Vzhledem k tomu, že celkový počet žáků na škole se příliš nezmění, nemá škola na dalšího pedagoga dostatečné finanční prostředky.

Proto škola žádala zřizovatele o schválení tohoto sloučení do jedné 2. třídy. Na jednání Rady města Luže  27. 8. 2014 bylo toto sloučení schváleno.

V možnostech školy je učit i početnou třídu. Spojenou 2. třídu bude učit p. uč. Mgr. Jolana Klůcová, která má dostatek zkušeností a je předpoklad, že tuto početnější třídu bez problému zvládne. Škola má i velké třídy, takže není problém ani s prostorem. Bude i dostatečně přizpůsobeno vyučování tím, že žáci budou rozděleni na některé hodiny do dvou skupin (např. tělesná výchova, pracovní činnosti, psaní), abychom zajistili kvalitní výuku i dostatečnou bezpečnost dětí v takto početné třídě. Snažíme se vyjít žákům všemožně vstříc, aby změny pro ně byly co možná nejmenší.

 

Ještě bych rád doplnil několik informací k zahájení školního roku. Zahajujeme v pondělí 1. 9. 2014. V prvních třídách zahájíme trochu slavnostněji již v 7.45 hod za přítomnosti rodičů a zástupců MěÚ Luže, pro ostatní ročníky je připraven výchovný koncert v lužské sokolovně. Již první den bude fungovat jak školní jídelna, tak školní družina (do 16. hod). Přihlásit se k odběru obědů je možné v kanceláři školní jídelny u p. H. Vrbové (tel. 469671115) a zápisové lístky do školní družiny je možné si vyzvednout u vedoucí p. V. Zavřelové (774281212). Ohledně školní družiny bychom rádi upozornili rodiče na skutečnost, že podle hygienických předpisů není možné do školní družiny přijmout více žáků, než 75 (3 oddělení po 25 žácích). V případě vyššího zájmu proto musí škola přistoupit ke stanovení kriterií přijímání žáků. Naše kritéria jsou již několik let stejná:

1)     přednost mají žáci z nižších ročníků (tedy nejstarší žáci jsou vyřazováni jako první)

2)     k vyřazování bude přistupováno individuálně (jednání s rodiči, posouzení situace, má-li kdo dítě hlídat po příchodu ze školy, zaměstnání rodičů atd)

ředitelství ZŠ

<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>

Zlatý certifikát společnosti Scio

Změny v rozvrhu

Kalendář akcí

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

15.11.2018 10:01
SRPŠ zve děti a rodiče na VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, které se bude konat v úterý 20. 11. 2018 od 15:00 do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>