2. stupeň ZŠ

Adresa:

Základní škola
Komenského 254
538 54 Luže

 

Telefon:

469 671 212

Elderfieldová Blanka

elderfieldova@zsluze.net

Ing. Holomková Darina

holomkova@zsluze.net

třídní učitelka 6. třídy

Ing. Jochec Ondřej

jochec@zsluze.net

třídní učitel 9. třídy

Mgr. Lexová Ivana

lexova@zsluze.net

třídní učitelka 8. třídy

Mgr. Poláková Jarmila

polakova@zsluze.net

 

Mgr. Prokeš Petr

prokes@zsluze.net

třídní učitel 7. třídy

Mgr. Vacková Petra

vackova@zsluze.net