1. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2018/2019 – 25.9.2019 – 13:00

06.10.2018 11:12

Informace vedení školy:

  1. Smysl a pravidla jednání školního parlamentu
  2. Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za I. stupeň
    1. zapisovatelkou je Denisa Malíková
    2. předsedkyní je Eliška Richterová
  3. Přibližný harmonogram schůzek školního parlamentu

Podněty zástupců tříd:

2.A:

- žádný podnět

2.B:

- v umyvadle ve třídě je díra – bylo posouzeno, zatím ucházející stav

- o Vánocích pouštět do školního rozhlasu koledy – bude o tom jednáno

3.A:

- požadavek na interaktivní tabuli do třídy – postupně bude vybavována celá škola prezentační technikou

3.B:

- návrh na chov zvířátka ve třídě – živý tvor vyžaduje hodně pravidelné péče a zodpovědnost, ale pokud se třída domluví s učitelem a společně zajistí vše potřebné, tak by to bylo možné  

4.:

- o velké přestávce chodit na školní zahradu – bude o tom jednáno

- o velké přestávce chodit do PC učebny – velká přestávka slouží k relaxaci, jídlu, odpočinku od sezení a výukové činnosti – nebude umožněno

- ve škole mít automat na sušenky/pití – nebude umožněno

- mít ŠD i pro žáky IV. třídy – s ohledem na povolenou kapacitu ŠD (100 žáků) není možné

- mít průkaz cyklisty + navštívit dopravní hřiště – bude řešeno s vyučujícími

5.A:

- ve školní jídelně mít na výběr ze dvou jídel – s ohledem na kapacitu jídelny a normy stravování není možné

- zřídit kroužek Parkouru ve škole – není vedoucí kroužku

- o polední pauze moct chodit na nákupy v obchodě – je povoleno až od II. stupně, na I. stupni se s ohledem na bezpečnost o tomto neuvažuje

5.B:

- pořídit nové linoleum do třídy – bude pořízeno – podzim 2018/jaro 2019

- pořídit interaktivní tabuli do třídy – postupně bude vybavována celá škola prezentační technikou

- pořídit trampolínu na školní zahradu – bude o tom jednáno

- pořídit nové myši a klávesnice do PC učebny – některé již nefunkční – bude doplněno

- zašít „rozlišováky“ na TV, rukavice na florbal pořídit – bude doplněno

- domluvit speciální oběd na pololetní vysvědčení – bude o tom jednáno