2. jednání školního parlamentu II. stupně ve školním roce 2019/2020 – 16.10.2019 – 7:00

09.01.2020 00:30

Informace vedení školy:

    1. Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za II. stupeň:

        a. zapisovatelkou je Macková Barbora 

        b. předsedkyní je Smejkalová Nela

        c. Výběr z návrhů Barbory Mackové a Natálie Kubelkové

    2. kroužek první pomoci – domluva s p. uč. Chourovou

        a. jedno jídlo na výběr v ŠJ, hlasování na webu – bude řešeno

        b. jednu známku si moct smazat – bude řešeno

    3. Plán spolupráce se Slovenskem – program jejich pobytu zde:

        a. Praha

        b. Luže a okolí

        c. Toulovcovy maštale

Podněty zástupců tříd:

VI.A: 

VI.B:

- špatně se zavírají dveře v učebně č. 13 – řešeno s panem školníkem

VII:

- do třídy jim chodí žáci IX. ročníku

VIII:

- bez připomínek a návrhů

IX:

- dívčí WC na patře „cáká“ – řešení bude až s opravou sociálního zařízení


Stanovení příštího termínu – úterý 12.11. v 7:00