3. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2019/2020 – 10.12.2019 – 13:00

08.01.2020 23:55

2.A Kateřina Drábková

2.B Eliška Dočkalová, Antonín  Havlík

3.A Ondřej Vostřel, Tadeáš Krejčí

4.A Sandra Kobosilová, Karolína Sádecká

4. B František Doležal, Michaela Teplá

5.A Denis Revunec, Denisa Malíková

Podněty zástupců tříd:

2.A: 

- žádný podnět

2.B:

- žádný podnět

3.A:

- žádný podnět

Rozhlas opraven, jsou rádi

3.B:

- žádný podnět

4.A:

- požadavek na - interaktivní tabuli

                             - koberec, vysvětleno, že mají velmi dobrý, vzhledem k velikosti třídy optimální

                             - rýsovací pomůcky na tabuli. Navrženo sdílení mezi třídami

4.B:

- požadavek na srovnání terénu fotbalového hřiště na školním hřišti

- uvítali by více mimo

 

5. - žádný podnět