Dotazník pro zákonné zástupce žáků ZŠ Luže

29.06.2015 22:41

Dotazník pro zákonné zástupce žáků ZŠ Luže

HODNOCENÍ:

KVĚTEN 2015

Počet vyplněných dotazníků 44

URČITĚ ANO

SPÍŠE ANO

SPÍŠE NE

URČITĚ NE

1.-5.roč.

6.-9.roč.

CELKEM

1.-5.roč.

6.-9.roč.

CELKEM

1.-5.roč.

6.-9.roč.

CELKEM

1.-5.roč.

6.-9.roč.

CELKEM

1.        Jste spokojeni s prostředím školy Vašeho dítěte?

28%

25%

26%

51%

63%

53%

11%

12%

12%

10%

0%

9%

2.        Jste spokojeni s výukou Vašeho dítěte?

 

43%

0%

36%

33%

100%

45%

3%

0%

7%

15%

0%

12%

3.        Splňuje výuka Vaše očekávání?

 

34%

0%

28%

46%

86%

53%

14%

14%

14%

6%

0%

5%

4.        Těší se Vaše dítě do školy?

 

48%

50%

47%

26%

30%

28%

23%

20%

22%

3%

0%

3%

5.        Zažívá Vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach?

 

3%

13%

5%

0%

13%

2%

39%

37%

39%

58%

37%

54%

6.        Jste spokojeni s prací třídního učitele/lky?

 

67%

100%

72%

19%

0%

16%

11%

0%

9%

3%

0%

3%

7.        Jste spokojeni s tím, jak vás učitel/ka informuje o chování a prospěchu Vašeho dítěte?

68%

63%

62%

15%

37%

27%

15%

0%

11%

2%

0%

0%

8.        Jste informováni o pokroku a výsledcích Vašeho dítěte v probraném učivu?

63%

38%

58%

11%

50%

19%

23%

12%

21%

3%

0%

2%

9.        Využíváte pro informace o škole internet?

 

29%

38%

30%

26%

0%

22%

45%

62%

48%

0%

0%

0%

10.     Je materiální vybavení školy odpovídající?

 

17%

13%

16%

65%

74%

68%

13%

13%

13%

5%

0%

3%

11.     Domníváte se, že je Vaše dítě ve škole dostatečně motivováno a povzbuzováno pro učení se?

39%

13%

34%

28%

50%

32%

19%

37%

23%

14%

0%

11%

 

 

Doplňující informace rodičů:

Jste spokojeni s výukou Vašeho dítěte?

 

Určitě, pokud by učil jeden učitel. Více praktické činnosti, např. přírodověda venku.
Bylo období, kdy se bála na vlastivědu, kvůli ní si vymýšlela zdravotní problémy.

Splňuje výuka Vaše očekávání?

 

Jak kdy. Vlastivěda bez koncepce, vysvětlení, zběsilé přepisování učebnice.

Zažívá Vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach?

 

Kromě výše uvedené vlastivědy NE.

Jste informováni o pokroku a výsledcích Vašeho dítěte v probraném učivu?

Průběžně ne, výsledky vidím v ŽK, souhrn info na rodič. schůzce.
Známky v ŽK jsou vypovídající, souhrn info na rodič. schůzce.

Využíváte pro informace o škole internet?

 

Nejsou informace, nejsou aktuální, přehledné. Není možné získat nějaké informace na internetu.
Moc Info není + nepřehledné stránky.

 

Je materiální vybavení školy odpovídající?

 

Vlastně moc nevím jaké je, neznám standardy vybavení.

Domníváte se, že je Vaše dítě ve škole dostatečně motivováno a povzbuzováno pro učení se?

Jde o subjektivní názor, hodně záleží na osobnosti dítěte.

Další bez zařazení:

Nelíbí se mi setrvávání p. Hřebíkové na této škole. Je to až alarmující,
že po letech vulgárního chování je možný pobyt mezi dětmi.

 

            V květnu na rodičovské schůzce mohli rodiče využít možnosti se vyjádřit k otázkám spokojenosti s naší školou. Dotazníky byly volně položeny na chodbě budov školy a záleželo pouze na rodičích samotných, zda jej vyplní nebo ne. Z větší míry jsou děti i jejich rodiče se školou spokojeni a dostává se jim vzdělávání bez negativních prožitků. Obecně z dotazníkového šetření také vyplynulo, že záleží na individualitě žáka, zákonného zástupce i samotných vyučujících, jaká je spokojenost. Samozřejmě jsou rezervy, na kterých se škola snaží pracovat a problémy, které z dotazníku vyplynuly, řešit. I názor jedince má pro nás význam, může vést k zamyšlení a posunutí se dál, nebo jiným směrem. Ale je nutné podotknout, že učitelé společně s dětmi někdy sami vše nezvládnou a potřebují partnerskou spolupráci a pomoc právě i ze strany rodičovské. Vážíme si názoru rodičů a budeme rádi, pokud nám opět pomůžete ať už osobním sdělením nebo opět formou dotazníku. Své názory můžete i nadále sdělovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím schránky důvěry.

Zpracovala Mgr. Jana Tumpachová – výchovná poradkyně