Informace ZŠ k asistenci.

04.11.2016 21:59

Úvodem bych chtěl říci, že se snažíme, pokud je to jen trochu možné, asistenci pro žáky, kteří ji potřebují, zajistit. Jde o dva druhy asistence.

 

Asistence osobní je určena přímo jednotlivému žákovi a je hrazena buď ze zdrojů rodičů nebo z peněz Úřadu práce (ÚP) (granty na zaměstnanost). Tuto asistenci zajišťuje přímo škola ve spolupráci s ÚP, který financuje mzdy asistentů. Asistence je na doporučení ped.-psych. poradny nebo jiných poradenských zařízení a požadavky na kvalifikaci jsou minimální.

 

Druhým typem je asistence pedagogická, která není určena konkrétním žákům, nýbrž jako pomoc vyučujícímu tam, kde jsou žáci s poruchami učení, chování nebo jinými problémy. Tuto asistenci také doporučuje poradenské zařízení, ale navíc ji schvaluje Krajský úřad Pardubického kraje (KÚ), který ji také z prostředků MŠMT hradí. Kvalifikační požadavky jsou vyšší (absolvování kurzu pro asistentky, maturita).

 

V současné době u nás na škole osobní asistentku nemáme. Pedagogické asistentky máme v následujících třídách:

 

        V 1. třídách        – sl. Zuzana Simonová

        Ve 3.A               – p. Jaroslava Bašusová

        Ve 4. třídě         – sl. Lucie Čáslavská

        V 8. třídě           – p. Mgr. Petra Vacková

 

Všechny asistentky mají požadovanou kvalifikaci a snaží se spolupracovat s vyučujícími. V případě nějakých nových informací a problémů se prosím obracejte ve věci asistence na třídní učitele, výchovnou poradkyni nebo přímo na vedení školy. Třídní učitel je kompetentní takové situace řešit a podat rodičům požadované informace.

 

Vedení ZŠ