Jarní olympiáda – květen 2019

09.06.2019 23:14

    V měsíci květnu jsme se věnovali hlavně sportu. Děti si vyzkoušely své výkony v atletických disciplínách: hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem, skok s rozběhem, skok z místa, běh na 30 m a běh vytrvalostní. Z každého oddělení jsme vyhlásili nejlepšího sportovce z dané disciplíny a závěrem nejlepšího atleta družiny.

 

I. oddělení

II. oddělení

III. oddělení

IV. oddělení

běh na 30 m

P. Gábor

O. Jiráček

T. Pešta

S. Jirásková

vytrv. běh

P. Gábor

V. Vostřelová

R. Záleský

D. Černý

hod krik. míčkem

M. Matula

P. Žiga

R. Záleský

M. Novotný

hod medicinbalem

M. Matula

P. Žiga

O. Vostřel

M. Novotný

skok s rozběhem

P. Gábor

K. Drábková

T. Pešta

O. Mára

skok z místa

M. Matula

P. Žiga

R. Záleský

A. Pešoutová


Skřítek ATLET: M. Novotný