Novinky ze školní družiny

23.06.2013 23:52

JARNÍ OLYMPIÁDA

16.5.2013

    Tento den nás čekalo sportovní odpoledne. Stejně tak, jako při podzimní olympiádě si děti mohly změřit své výkony ve skoku, hodu a v běhu. Disciplíny probíhaly na školní zahradě, pouze na vytrvalostní běh jsme využili fotbalové hřiště. Výsledky jsme si zapisovali do tabulek a porovnávali jsme nynější výkony s předchozími.

Nejlepší výsledky dosáhli tito sportovci :

 

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

skok z místa

 Szamko K.

 1,59 m

Michalčík F.

1,59 m

Novotný P.

1,85m

skok s rozběhem

 Kapitolová M.

 2,47 m

Tefr Š.

2,90 m

Novotný P.

3,17m

hod medicinbalem

 Vodvárka F.

 4,40 m

Socha J.

5,10 m

Novotný P.

6,72m

hod kriket.míčkem

 Vodvárka F.

 17,20 m

Kaňka A.

22,10 m

Mládek L.

33,50m

běh na 30m

 Vodvárka F.

 6,15 s

Tefr. Š.

5,30 s

Mládek L.

5,70s

běh vytrvalostní

 Nešpor F.

 30,79 min

Šafář H.

27,76 min

Novotný P.

22,98mi

Nejlepších výkonů dosáhl Pepa Novotný z 5. ročníku a jemu právem náleží titul ATLET ŠD 2013.

 

POHÁDKOVÉ STAVENÍ

24.5.2013

    V tomto školním roce byla znovu vyhlášena rodinná soutěž „Mámo, táto, pojď si hrát“, tentokrát na téma „Pohádkové stavení“. V družině se nám sešlo dohromady 33 překrásných stavení z nejrůznějších materiálů. Byl tu zámek, mraveniště, perníková chaloupka, hrad, pařez, krtina, skála, …. Velmi těžké bylo vybrat to nejhezčí, do hodnocení se zapojil celý pedagogický sbor naší školy.

    Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří se s dětmi do soutěže zapojili. Jejich stavení si bude moci prohlédnout každý, kdo o prázdninách navštíví hrad Košumberk.

    Nejvíce bodů získalo „Mraveniště“, které vyrobili Pekhartovi a umístili se tak na 1. místě v soutěži.

A tady je TOP desítka nejlepších stavení :

  1.místo :   Pekhartovi

  2.místo :   Hruškovi

  3.místo :   Skřivanovi

  4.místo :   Malíkovi

  5.místo :   Smejkalovi

  6.místo :   Petružálkovi

  7.místo :   Chadimovi

  8.místo :   Rychtaříkovi

  9.místo :   Novotní

10.místo :    Holubovi

VÍČKA PRO KRISTÝNKU

25.5.2013

  

Po úspěšné sbírce plastových víček pro Lucinku jsme ve sběru pokračovali. Tentokrát putovala víčka do nedalekých Pardubic pro malou Justýnku. Se sběrem nám pomohla Jednota Luže, kam víčka nosili i občané našeho města. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. K Justýnce dorazilo 8 pytlů víček. V příštím školním roce budeme ve sběru pokračovat.

 

 

KOŠUMBERSKÁ ZAHRÁDKA

29.5.2013

    Přírodovědná soutěž přinesla možnost dětem ukázat své vědomosti o přírodě kolem nás. V průběhu celého jara jsme se při každé vhodné chvíli učili názvy stromů, květin, zvířat, ptáků i hub, se kterými se setkáváme.

    V tento den se v oddělení družiny objevilo mnoho přírodnin, které byly označeny číslem. Děti měly za úkol na připravenou soutěžní kartu uvést správný název. Dobré znalosti prokázaly opět děti, které navštěvují přírodovědný kroužek v naší škole.

    Výsledky soutěže:

I. oddělení:    1. místo Dostálová N. – 45 b,

                    2. místo Chadima J. – 29 b,

  3. místo Schlasserová Z. – 26

II. oddělení:   1. místo Zlesáková T. – 67 b,

             2. místo Petružálek O. – 66 b,

 3. místo Laurová T. – 46 b

III. oddělení:    1. místo – Buvová N. – 70 b, 2. místo Dostál O. – 67 b, 3. místo Kopecká D. – 62 b

  1. místo – Bulvová N. – 4. ročník
  2. místo – Zlesáková T. – 3. ročník, Dostál O. – 4. Ročník
  3. místo – Petružálek O. – 2. ročník

 

SKŘÍTEK KYTIČKA – Natálie Bulvová

 

DEN DĚTÍ

31.5.2013

      Svůj svátek slavily děti v naší škole již dopoledne, kdy si žákyně 9. ročníku pro ně připravily program. Po obědě si u nás děti odpočinuly u pohádky a vypuklo u nás odpoledne plné zábavy. Děti měly připravenu řadu soutěží, za jejichž splnění byly odměněny papírovými mincemi. Mince využily děti při nákupu občerstvení v našem stánku. Nechyběla nám tu ani diskotéka, o kterou se postarala děvčata N. Bulvová a K. Hrušková. Svůj nej tanec nám předvedl L. Mládek. Odpoledne se nám vydařilo a děti ještě čeká určitě spousta akcí věnovaným jejich svátku.