Obědy pro děti

30.06.2015 22:38

https://www.obedyprodeti.cz/     

V posledních týdnech se ve sdělovacích prostředcích objevila upoutávka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, která byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. Nadace  pomáhá především ženám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a nedokáží ji vlastními silami řešit, ale mají snahu přistupovat k problémům aktivně. V roce 2013 přišla nadace s  projektem „Obědy pro děti“, který pomáhá řešit další problém rodičů - především samoživitelů. Jde o rodiče, kteří se o děti starají, snaží se jim platit obědy (někdy dokonce nemají na svačiny), ale ne vždy najdou finanční prostředky, nezbývá na ně, natož potom na úhradu školních aktivit jako jsou divadla, výlety, exkurze apod. 

    Naše škola také zvážila možnosti využít této nabídky nadace. Oslovili jsme rodiny, kde jsme tušili, že rodiče a především jejich děti potřebují nějakým způsobem pomoci. Oslovili jsme rodiče a seznámili je s tímto projektem „Obědy pro děti“, vyžádali si jejich souhlas. Požádali jsme nadaci o finanční pomoc s úhradou obědů na období od ledna do června 2015. Finanční prostředky lze využít pouze účelově na úhradu obědů konkrétních žáků a nelze je využít jinak. Pomoc byla rodiči uvítána a určitě vyřešila, alespoň jeden z problémů, který rodiče museli řešit.

    Rádi bychom touto cestou nadaci WOMEN FOR WOMEN poděkovali za naše žáky a jejich rodiče. Jde o velice dobrou myšlenku a vážíme si těch, kteří dokáží zrealizovat takové projekty i těch kdo se zapojí se svými příspěvky a dary.

                                                                                  Mgr. Jana Tumpachová, ZŠ Luže