Organizace prvního týdne:

29.08.2018 14:05

 

3.9. – výuka od 7:45 do 10:30 pro I. stupeň, od 7:45 do 11:00 pro II. stupeň; školní jídelna již bude v provozu, v provozu pouze odpolední školní družina

4.9. – výuka od 7:45 do 11:25 – I. stupeň, od 7:45 do 12:20 – II. stupeň, třídnické práce

5.-6.9. – výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování (I. stupeň do 11:25, II. stupeň do 12:20)