PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

13.06.2017 20:51

 

Ve středu 31.5. byly děti z 1.A a z 1.B slavnostně pasovány na čtenáře. Tohoto úkolu se ujal sám pan Slavata s manželkou Kuňkou . Děti musely dokázat, že jsou již opravdovými čtenáři a předložily seznam úkolů, které splnily  ve škole (např. utvořit větu s daným slovem, čtení textu, luštění křížovek…). Obě třídy si společně připravily krátké pásmo básniček a písniček. Potom už na děti čekalo splnění poslední překážky. Ve skupinách si přečetly krátký text ze známé pohádkové knížky, musely ji najít a úryvek na ni položit. Paní učitelky vše zkontrolovaly. Zatleskali jim pan ředitel, pan starosta i rodiče.

Slavnostní okamžik nastal. Každé z dětí před Slavatou pokleklo, on jim položil na každé rameno meč a řekl: Pasuji tě na rytíře řádu čtenářského. Dítě vše potvrdilo slovem slibuji. Pak následovala gratulace pana starosty, paní učitelky a předání dárku.  Ať jim čtenářské nadšení vydrží co nejdéle.