Prosinec na 1. stupni

14.12.2018 17:15

    Sklonek podzimu na prvním stupni probíhal hlavně v duchu těšení se na Vánoce. Nejprve nechyběl tradiční příchod svatého Mikuláše, andělů a čertů. Ti moc dobře věděli, kdo v čem má jaké nedostatky, ale vyzdvihli u žáků i jejich přednosti.

    Velký úspěch slavil náš tým florbalistů, jelikož se umístil na  prvním místě okresního kola v Chrudimi. Moc jim gratulujeme!!!

    Žáci pátého ročníku v rámci výuky o vesmíru, se zúčastnili výukového programu „Sluneční soustavou“ v královéhradecké hvězdárně a planetáriu. Z programu byli přímo uneseni a poznatky zde získané, se jim velmi dobře vryly do paměti.

    Ve velkém, ale vždy originálně, jsme tvořili spoustu vánočních přáníček. Již dopředu jsme věděli, že prostřednictvím nich budeme chtít udělat radost té nejstarší generaci – seniorům. Abychom jim, ale i jistě sobě, udělali radost a třeba i vykouzlili na jejich tvářích úsměv, rozhodli jsme se zvláště pro ně nacvičit divadelní představení „Půjdeme spolu do Betléma“ s pásmem vánočních koled. Zahrajeme jej na tradičním setkání seniorů v lužské sokolovně, v domově důchodců Glossus, v pečovatelské službě v Luži a i v rámci celoškolního vánočního setkání v sokolovně.

    Mnohé výtvarné práce žáků také poputují do rukou starých a bohužel mnohdy i opuštěných lidí v rámci akce „Ježíškova vnoučata“. Ve spolupráci s Hamzovou léčebnou, na pavilonu L, si mnozí budou moci vyrobit z přírodnin svícínek nebo jiné vánoční aranžmá.

    V posledním předvánočním týdnu se také vydáme do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka u Proseče. Zde na děti budou čekat zachráněná zvířátka. Těšit se mohou i na vánoční stromeček pro zvířátka, výstavu stromečků, dárků, ozdob a stolování z období od roku 1812 až po současnost.

    Společně si vánoční atmosféru přiblížíme nejen při společné besídce v sokolovně, ale i v jednotlivých třídách. Vánoční příběh narození Ježíška si připomeneme v rámci programu s názvem „Poselství Vánoc“. Popřejeme si krásné vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2019.