Sběr mobilních telefonů a tabletů

04.12.2021 00:27

Sběr mobilních telefonů a tabletů

Pod záštitou ZOO Praha a společnosti Rema Systém letos na podzim opět probíhá projekt Staň se strážcem pralesa, do kterého jsme zapojeni jako škola již
po mnoho let. 

Situace ohledně koronaviru trochu upozadila dění kolem této soutěže, upravil se i její koncept. Co se však nezměnilo, je cíl projektu, a to sběrem starých mobilních zařízení pomoci gorilám nížinným a dalším ohroženým druhům.
Za každý odevzdaný mobil nebo tablet totiž Zoo Praha obdrží 10 Kč od společnosti REMA Systém, a.s., která soutěž spolupořádá. Tyto peníze pak putují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“ a je z nich podporována ochrana přírody přímo ve střední Africe. 

Do projektu se zapojíme i letošní rok, a proto budeme rádi, pokud nám pomůžete, a děti přinesou do školy již nefunkční mobily či tablety. 

Na 1. stupni je mohou průběžně předávat třídním učitelům, na druhém stupni
paní učitelce Darině Holomkové.

Děkujeme za Vaši spolupráci s naší školou a to nejen ve snaze o výchovu dětí
k zodpovědnému a vnímavému vztahu k přírodě. Je to důležité i s ohledem
na společnou budoucnost.