Školní ples

09.03.2015 18:08
 
V tomto školním roce došlo k výměně podlahové krytiny v tělocvičně v budově malé školy. Vzhledem k této situaci vznikl problém s konáním tradičního Plesu ŠD. Hledali jsme možnost, kde by se dala tato akce uskutečnit (velká tělocvična, sokolovna, kongresový sál HOL Košumberk) Nakonec jsme se rozhodli tuto příležitostnou akci z plánu ŠD pro letošní školní rok vyřadit (ponechat si čas na promyšlení do příštího školního roku) a ŠD uskutečnila dětský karneval, který již několik let chyběl v naší sokolovně.
 
Dne 1.3.2015 naše škola obdržela e-mail od p. K. Štěrbové ze společnosti Kroužky, kde nám oznámila, že po dohodě s p. starostou Zemanem se rozhodli uspořádat výjimečnou akci pro žáky 1. stupně pod názvem Školní ples. Naše škola však o této akci p. starostou nebyla informována a p. starosta se obrátil přímo na p. Štěrbovou.
 
Tato akce není ničím výjimečná, jak víte. Ples se na naší škole pořádá již 15. rokem, posledních šest let pro všechny žáky 1. stupně školy a pro předškoláky MŠ ve spolupráci ŠD a ped. sboru 1. stupně školy. Naše škola netušila, že pro vedení města je tato akce tak výjimečná – nikdy nám to nebylo naznačeno. Jestli tomu tak je, tak nás mrzí, že p. starosta nejednal o této akci nejprve se školou. Každopádně tradiční ples ŠD se budeme snažit uskutečnit v příštím školním roce a vážíme si toho, že naše akce je výjimečná.
ZŠ Luže