Slavnostní vyhlášení projektu Strážce pralesa - 22. května 2018 v ZOO Praha

20.05.2018 10:24

PROJEKT STRÁŽCE PRALESAhttps://www.zoopraha.cz/images/STRAZCE.jpg


Vážení rodiče a žáci,

před třemi lety jsme se zapojili do sběru starých mobilů a tabletů.  

30. dubna 2018 jsme předali recyklační firmě REMA  293 mobilů a 4 tablety

a zapojili jsme se tak již podruhé do soutěže „ Staň se strážcem pralesa.“  Chtěla bych poděkovat všem, kdo nám pomohli, hlavně pak dětem na 1. stupni, protože jejich aktivita byla obrovská.  


V úterý 22. května 2018 proběhne v ZOO Praha „Setkání strážců pralesa“,  

tzn. třídních kolektivů, které se do projektu zapojily.

Budeme mít možnost zúčastnit se vyhodnocení letošního ročníku projektu, užít si připravený program a také si prohlédnout zoologickou zahradu. Určitě se dozvíme mnoho zajímavého.  

Podařilo se zajistit autobus za výhodných podmínek. Bylo by fajn, kdyby mohli jet v květnu do ZOO Praha všichni žáci, kteří pomohli. Bohužel místa v autobusu jsou omezená. Při výběru dětí jsem spolupracovala s třídními učiteli. Důležité bylo nejen to, že nám děti pomohly, ale také jejich školní práce a chování.

Děkuji Vám za pochopení.

 

Předběžné informace:

Odjezd: 22. května 2018 v 6.45 hodin od 1. stupně ZŠ Luže

Předpokládaný příjezd: kolem 19. hodiny

Záloha:  100 Kč (doprava +parkovné+ vstupné) do 21.5. 2018

S sebou: pohodlné oblečení s ohledem na počasí (snad nám popřeje ),

               svačina, drobné kapesné, kartička ZP, …Kinedryl ( podle potřeby)

Pedagogický dozor je zajištěn. Rodiče mladších žáků poprosím o zvážení situace: … Zda-li Vaše dítě zvládne tento celodenní výlet a dlouhou cestu autobusem.


Pozn. V případě nejasností mne můžete kontaktovat na emailu: holomkova@zsluze.net

Ráda vše upřesním.  Darina Holomková


(Odstřihněte a vraťte do školy. Děkuji.)

-------------------------------------------------------------------------------------

Návratka:

Souhlasím/  s tím, že se moje dítě……………………………………………………………… zúčastní celodenního výletu do ZOO Praha dne 22. května 2018.

Podpis rodiče:…………………………………………………………         

                                                                                                                    Děkujeme. :-)gorily ZOO Praha