SPORTOVÁNÍ – I. stupeň

27.03.2016 18:16

 Po zdařilém prosincovém tradičním fotbalovém turnaji Mc Donald’s Cup, kdy se školního kola

zúčastnilo aktivně na hrací ploše  66 dětí a vítězem v kategorii 2. – 3. roč. se stalo družstvo „ORLI“

(Bulva, Svoboda, Zajíček,Smejkal,Malinský,Truncová,Richter)   a v kategorii 4. – 5.roč. družstvo

„PLUTONIS“ ( Tefr, Nešpor,Ozorák,Tesařová,Szamko,Pešoutová,Kapitolová,Chadima), jsme si v únoru

užili další pěknou sportovní akci – turnaj v přehazované.  Hrálo 6 družstev systémem každý s každým

a po zhruba dvou hodinách bylo rozhodnuto – nejšikovnější byli žáci z družstva „PUMY 4“, kteří prošli

turnajem bez jediného zaváhání, vyhráli všechny své zápasy a zaslouženě tak získali první místo

v turnaji   a tím pádem i sladkou odměnu v podobě nanukového dortu…o to ale zas tak moc nešlo,

šlo o to strávit s kamarády příjemně a užitečně čas při sportování a to se podařilo všem!! Pro pořádek

celkové pořadí:

1.      PUMY 4                   -Tefr,Janecká,Trávníčková,Skalický,Chadima,Nešpor

2.      OHNIVÍ ORLI          -Richter,Svoboda,Bulva,Hrnčál

3.      NO NAME              -Rabas,Soldán,Votroubek,Michalčík,Horálková

4.      ORIGIM                  -Zemanová,Drahošová,Skřivanová

5.      PUMY 5                  -Vacek,Laurová,Petružálek,Richter,Červeňák

6.      PANDA                   -Schlosserová,Pekařová,Novotná,Žigová.

                                                                                                                                                           J.Hoffman 

Foto –Mc Donald’s Cup ……zde

Foto –přehazovaná …………zde