Vážení rodiče,

18.06.2019 14:54

    od 1. 9. 2019 dochází ke zvýšení cen obědů ve Školní jídelně při Základní škole v Luži o 3 Kč z důvodu zvyšujících se cen surovin a potravin. Nová výše cen obědů je stanovena následovně:

Strávníci 7-10 let        - cena oběda 24 Kč

Strávníci 11-14 let        - cena oběda 26 Kč

Strávníci 15 a více let    - cena oběda 26 Kč


Limit pro jednotlivé inkasní platby doporučujeme ponechat ve výši 600 Kč. Předchozí cenová úprava proběhla k 1. 9. 2012.

Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy