Vydávání zápisových lístků

28.01.2022 16:16
Vydávání zápisových lístků bude probíhat ve dnech 7. 3. - 11. 3. 2022 každé odpoledne na 1. stupni ZŠ Luže.
Pro zápisový lístek se dostaví zákonný zástupce žáka po předchozí domluvě s výchovnou poradkyní Mgr. Jitkou Chourovou. Vše bude závislé na aktuální epidemiologické situaci.
Prosíme o dodržení těchto termínů.