Z aktivit školní družiny

18.10.2012 23:50

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Blíží se konec šk.roku 2010/2011, v naší budově školy probíhá výměna oken a zateplování budovy. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zrušit plánovanou akci KACAFÍRKOVO ODPOLEDNE. Na našich stránkách vám umožníme seznámit se s naší činností v průběhu tohoto šk. roku. Výstavku prací budete moci shlédnout 1.září 2011.
 

DRAKIÁDA 23.9.2010

Jako každým rokem i v tomto šk. roce se u nás konala DRAKIÁDA. Na hřišti TJ Luže vzlétlo k nebi celkem 42 draků. Vítr nám přišel na pomoc, a tak stačilo jen půjčit mu svého dráčka a sledovat, jak vysoko ho odnese. Nejvýše se dostal superdráček M. Fulíka, rekord ve družině se mu však nepodařilo překonat.

Výsledky: 1. místo - M. Fulík (2. ročník)
2. místo - V. a M. Švachová (4. ročník)
3. místo - D. Vostřel (1. ročník), A. Tefrová (4. ročník), J. Roubínek (5.ročník)

SKŘÍTEK DRÁČEK- M.Fulík

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA 21.9.- 23.9.2010

Čeká nás týden sportovního zápolení. Jako každoročně jsme zahájili akci PODZIMNÍ OLYMPIÁDA. Děti si změří své síly ve skoku z místa, ve skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem a medicimbalem, v běhu na 30 m a ve vytrvalostním běhu. Své výkony si mohou porovnávat se svými kamarády na tabulce výkonů olympiády. A kdo si odnesl prvenství v určité disciplíně?
1. oddělení:
skok z místa: M. Roubínek 1,49 m
skok daleký: M. Roubínek 1,77 m
hod kr. míčkem: D. Vostřel 11,90 m
hod medicim.: D. Kopecká 3,85 m
běh 30 m: M. Roubínek 6,69 s
vytrvalostní běh: M. Roubínek 15,72 s
2. oddělení:
skok z místa: F. Stehlík 1,75 m
skok daleký: J. Novotný 2,65 m
hod kr. míčkem: L.Mládek 20,55 m
hod medicim.: J.Novotný 4,75 m
běh 30 m: T.Vyčítalová 5,82 s
vytrvalostní běh: A.Vacková 40,00 s
běh 30 m: F.Stehlík 5,52 s
vytrvalostní běh: F.Stehlík 41,56 s
3. oddělění:
skok z místa: A.Tefrová 1,78 m
skok daleký: T. Vyčítalová 2,84 m
hod kr. míčkem: M. Žák 34,95 m
hod medicim.: Žák 7,15 m

VOLBY U NÁS 18.10.2010

Naši rodiče se chystají k volbám. Co to vlastně volby jsou? Formou hry se s tím seznámíme. Vytvořili jsme si tři volební strany: SPORTOVCI, ŠIKULKY, DRAMATICI. Do těchto stran se děti rozdělují podle jejich zálib. Každá stana si vybírá svého kandidáta. Volba probíhá tajně ve volebním oddělení družiny, vyplněný hlasovací lístek vhodí každý do schránky. Nakonec přichází sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb.
starosta: V. Sotona 5. ročník
místostarosta: L. Zajíček 2. ročník
1. radní: O. Dostál 2. ročník
2. radní: Pe. Volf 3. ročník
3. radní: M. Švachová 4. ročník

ZAMYKÁNÍ LESA 22.10.2010

Blíží se podzim a před námi je každoroční zamykání lesa. Uzamkli jsme ho vyrobenými klíči a naučenou básničkou Zamykání lesa . K příjemnému usínání od nás les uslyšel pohádku O Karkulce a lesním skřítkům jsme postavili chaloupky, aby se měli kam ke spánku uložit. Těšíme se na jaro, kdy si les znovu odemkneme.

VÁNOČNÍ DÍLNY 8.11.- 24.11.2010

V tomto období se naše oddělení proměnila ve vánoční pracovní dílny. Je před námi Vánoční jarmark, tak do práce! Naše výrobky se objeví právě tam. Pracujeme s přírodním materiálem, papírem,plastem,... Z našich dílen putují na jarmark adventní věnečky, adventní kalendáře, ozdoby, svícny,... Nacvičujeme i předvánoční pásmo Sněhové vločky.

VÁNOČNÍ JARMARK 24.11.2010

Začíná čas adventní a doufáme, že se i nám podařilo navodit tu správnou předvánoční atmosféru vám všem, kteří jste navštívili náš Vánoční jarmark. Jarmark jsme zahájili recitací pásma Sněhové vločky (děti 1. ročníku). A potom se mohl každý z vás přesvědčit o tom, jak jsou děti naší školy šikovné. Domů jste si mohli odnést nějakou tu drobnost, která by vás potěšila a ozdobila váš domov v adventním období.

MIKULÁŠSKÝ POCHOD MĚSTEM 3.12.2010

Dnes tu máme samé čertíky a čertice, andílky a Mikuláše. Touto akcí chceme připomenout všem lidem v našem městě tradici Mikuláše. Vyrážíme do ulic města. Tady rozdáváme pekelné lístečky s přáním pěkného Mikuláše a navštěvujeme DPS Luže. Babičkám a dědečkům jsme přednesli básničky a obdarovali jsme každého z nich dárečkem. Domů jsme si
odnášeli pěkný zážitek a zbývalo nám již pouze čekat, jestli Mikuláš přijde také za námi.

VÁNOČNÍ STOLOVÁNÍ 20.12.2010

Za dveřmi jsou vánoční prázdniny.My jsme trochu předběhli čas a prostíráme si štědrovečerní stoly, oddělení nám zdobí vánoční stromeček a pod ním se schovává spousta dárečků. Zpíváme společně koledy, připomínáme si štědrovečerní zvyky a vyprávíme si o tom, jak slaví tento den děti v jiných zemích. Každý z nás si najde pod stromečkem dárek a jsou tu i dárky do družiny. Máme možnost seznámit se i s tím, jak býval prostřený štědrovečerní stůl v době našich prababiček a jaké tradice dodržovala rodina v tento den. Jako každoročně nechybělo ani vyhlášení nejlépe prostřeného stolu.

1. místo: N.Bulvová, V. Polívková, E. Jirásková, M. Fulík
2. místo: V. Švachová, M.Švachová, N. Kubíková,A.Paskaleva, J. Kvaš
3. místo: M. Votroubková, V. Königová, M. Doudová, M. Vodvárková

TALENTMÁNIE 10.1.2011

Poprvé v tomto šk. roce se u nás konala soutěž podle televizní předlohy TALENTMÁNIE. Dnes tu máme její superfinálové kolo. Předcházelo kolo základní, kde svůj talent měl možnost předvést každý, kdo se do soutěže přihlásil. Následovalo kolo finálové, kam postoupilo pouze
8 soutěžících. Byl to nelehký úkol, talentů je tu mnoho! Do dnešního superfinále postoupili tito soutěžící:
P. Vacenovská(1. ročník ): břišní tance
B. Tichá(5. ročník ): moderní tanec
J. Roubínek, P. Dejdarová, J. ProcházkA( 5.ročník):
scénka ,,Otázky J. Procházky“
I. Michalíčková(4. ročník ): hra na klarinet
Bylo velmi těžké určit vítěze soutěže. Rozhodnutí jsme ponechali na porotě ve složení:
J. Nešporová, E. Rychtaříková, J. Prokešová, I. Kovačková.
A kdo se stal nakonec vítězem?
1. místo: P. Vacenovská

SKŘÍTEK TALENTÍK - P. Vacenovská

PLES 3.2.2011

Obléknu ještě ty modré šaty? Kde seženeme motýlka? Hodí se k šatům bílé nebo černé střevíce? Takové starosti měly děti, které se chystaly již na 12. ples ŠD. Ten den konečně nadešel. Celý ples se nám opravdu vydařil. Nechybělo tu předtančení (pí.J. Zejfartová a p. J. Tumpach), živá hudba (p. P. Jakubec), občerstvení ( zajištěno cukrárnou Nopek HOL Košumberk) a nechyběla ani tombola, kterou tvořily ceny věnované rodiči dětí navštěvujících školní družinu a organizacemi a institucemi našeho města. Všem patří naše velké poděkování. Všichni jsme se bezvadně bavili, zatancovali si, naučili jsme se nový country tanec, vyhlášena tu byla dámská i pánská volenka. Proběhla tu i soutěž o nejlepší taneční pár, o nejlepší tanečnici i tanečníka a vyhlášena byla i královna a král plesu. Domů děti odcházely nadšeny, většina z nich i s nějakou tou cenou z tomboly, někdo dokonce i s přiděleným titulem.
nejlepší taneční pár: E. Rajská(5. ročník ) a D. Trávníček
(5. ročník )
nejlepší tanečník: D. Bělovský(4. ročník )
nejlepší tanečnice: M. Pilařová(5. ročník )
KRÁLOVNA PLESU: K.Hrušková(2. ročník )
KRÁL PLESU: F.Al Ghafli (2.ročník)
Těšíme se na plesovou sezonu 2012!

SKŘÍTEK TANEČNICE - K. Hrušková
SKŘÍTEK TANEČNÍK - F. Al Ghafli

Kdo z vás má zájem o DVD z této akce, lze objednat ve školní družině.
 

SUPERSTAR 10.2.2011

Kdo si odnese prvenství v této soutěži rozhodne právě dnešní den. I tomuto superfinále předcházela dvě kola. Kolo základní, ze kterého postoupilo do dalšího kola celkem 18 zpěváků. Kolem finálovým prošlo 8 soutěžících a ti nám představí dnes své pěvecké umění. Zazpívají nám píseň dle vlastního výběru a píseň předem určenou, kterou je Mravenčí ukolébavka. Je dozpíváno a rozhodnuto. Tady jsou výsledky:
1. místo: A. Tefrová (4. ročník)
2. místo: J Malinský (3. ročník )
3. místo: Š. Tefr (1. ročník )

SKŘÍTEK SLAVÍČEK - A. Tefrová

PINPONGOVÝ TURNAJ 4.-8.4.2011

Venku je nevlídné počasí a to je ten pravý čas vyhlásit pinpongový turnaj.Ve 3. oddělení přibyl pinpongový stůl a děti začínají trénovat. Do turnaje se může přihlásit každý, kdo tuto hru ovládá. Přihláška účastníků se uzavírá, zapsáno je 17 soutěžících.Probíhá jeden zápas za druhým, tabulka se začíná plnit výsledky. Ale nelenoší ani děti, které se do turnaje nepřihlásily a trénují hru při každé volné chvíli. Tabulka výsledků je zaplněna a nastává vyhlášení výsledků.
1. místo: B. Tichá (5. ročník)
2. místo: M. Žák (5. ročník )
3. místo: V. Sotona (5. ročník )

VYNÁŠENÍ MORENY 6.4.2011

Je tu postní čas, před námi je Smrtná neděle. Jedním ze zvyků bylo na tuto neděli vynášení Moreny, loučení se zimou. Tak se s ní loučíme i my. Vyrážíme s vlastnoručně zhotovenou Morenou k řece. Na břehu řeky se s ní loučíme básničkou Smrt neseme ze vsi a vhazujeme ji do vody. Posvačíme v přírodě a utíkáme si utrhnout zelené větvičky. Ty si ozdobíme připravenými květy a vyfouklými vajíčky. A s tímto tzv. lítem se vracíme zpět do školy

ODEMYKÁNÍ LESA 27.4.2011

Vyrážíme do lesa! Jaro máme už dávno tady a je čas probudit ze zimního spánku les. Na kraji lesa od nás slyší les básničku Odemykání lesa. V lese sledujeme, co se tu od naší poslední návštěvy změnilo a co se tu vše v tomto období děje. Rozdělíme se do skupin a z dostupného přírodního materiálu vytváříme na cestičce lesní skřítky. A že se jich tu najednou zrodilo. Snad potěšily samotný les i ty,jenž touto lesní cestičkou budou kráčet.

BOJ O OHNIVÝ POHÁR ČARODĚJNIC 29.4.2011

Naše družina se proměnila v čarodějnické doupě.Je to tu samá čarodějnice a čaroděj. Odcházíme na školní zahradu, kde je vyhlášena soutěž Boj o ohnivý pohár čarodějnic. Nejprve si společně zatančíme a zazpíváme písničku Pět ježibab a hurá do boje! Každá čarodějnice se snaží získat pro své oddělení co nejvíce bodů. První body získávají za ohodnocení svého koštěte. Další body si mohou připsat na své konto v čarodějnické apatice, kde hádají název koření podle čichu. Vyzkouší si i další svůj smysl a to chuť. Čeká je ochutnávka lektvarů. A poslední body mohou ukořistit v letu na koštěti na překážkové dráze. Je dobojováno! Kdo má zájem, může si ozdobit své košťátko připraveným materiálem. Body jsou sečteny. Největší počet bodů získalo 3. oddělení a právem získává na další rok pohár.
 

JARNÍ OLYMPIÁDA 11.- 17.5.2011

Je tu jaro a s ním i naše tradiční jarní olympiáda. Čekají nás tedy dny sportování, děti si změří své síly ve stejných disciplínách jako v olympiádě podzimní. Vylepší si děti své výkony? Vládne tu ta správná sportovní atmosféra, děti sledují výsledky v tabulce, zajímají se o nejlepší výsledky. A kdo si odnesl prvenství v tomto sportovním klání?
1.oddělení:
skok z místa: M. Roubínek 1,49 m
skok daleký: M. Dostál 2,25 m
hod kr. míčkem: D. Vostřel 19,40 m
hod medicim: M. Schlindenbuch 6,10 m
běh na 30 m: M. Roubínek 6,20 s
vytrvalostní běh: M. Roubínek 43,79 s
2.oddělení:
skok z místa: F. Stehlík 1,80 m
skok daleký: F. Stehlík 3,25 m
hod kr. míčkem: F. Stehlík 29,10 m
hod medicim: F.Stehlík 7,55 m
běh na 30 m: F. Stehlík 5,44 s
vytrvalostní běh: F. Stehlík 42,28 s
3.oddělení:
skok z místa: T. Vyčítalová 1,78 m
skok daleký: T. Pitra 2,88 m
hod kr. míčkem: M. Votroubek 31,20 m
hod medicim: M. Votroubek 10,10 m
běh na 30 m: T. Vyčítalová 5,51 s
vytrvalostní běh: V. Chourová 41,57 s

KOŠUMBERSKÁ ZAHRÁDKA 18.5.2011

Tato soutěž je vyvrcholením poznávání rostlin, stromů a zvířat. Při našich vycházkách děti získávaly znalosti o tom, jak se která rostlinka, strom či zvíře jmenuje. Připravovaly si přírodovědné výstavky, vystavovaly si obrázky zvířat. Dnes je tu čekalo celkem 42 rostlin a obrázků zvířat. Každý měl za úkol k danému číslu na kartě napsat název rostliny, stromu či zvířete, které bylo daným číslem označené. Dobré znalosti předvedly děti, které navštěvují přírodovědný kroužek pod vedením pí. učitelky J. Nešporové a pí. učitelky I. Kovačkové.
Výsledky soutěže: 1. místo: V. Königová ( 3. ročník )
2. místo: P. Dejdarová ( 5. ročník )
3. místo: M. Švachová ( 4. ročník )
SKŘÍTEK KYTIČKA - V.Königová

Mámo,táto, pojď si hrát!

téma: POHÁDKOVÝ STROM
květen 2011
Každý rok tu máme tuto soutěž, která už podle svého názvu napovídá, že zúčastnit se ji mají i maminky a tatínkové. Pohádkový strom - tak znělo téma soutěže v letošním šk. roce.Do soutěže se zapojilo 32 dětí. Rodiče jim pomohli s nápadem i se samotnou výrobou stromu. A tak se nám tu začal objevovat jeden krásný pohádkový strom za druhým. Nebylo jednoduché najít mezi nimi ten nejkrásnější. S vyhodnocením nám pomohl učitelský sbor naší školy. A kdo zhotovil ten nejpohádkovější stromeček?
1. místo: J. Roubínek (5. ročník )
2. místo: P. Pekhart (2. ročník )
3. místo: D. Vostřel(1. ročník )
4. místo: M. Schlindenbuch(1. ročník )
5. místo: M. Doudová(2. ročník )
Děkujeme všem rodičům, kteří byli ochotni pomoci dětem. Pro každého z nich byl právě ten jejich strom nejkouzelnější. Děti ho vyráběly přece se svoji mámou a tátou! Pohádkové stromy budou celé prázdniny vystaveny na našem hradě a hlídat nám je tu bude rytíř v brnění.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝSTAVA ŠD 1.9.2011

První den v novém školním roce 2011/2012 jsme uspořádali pro veřejnost v tělocvičně naší školy výstavu prací dětí šk. družiny v uplynulém školním roce. Výstavu navštívili i rodiče prvňáčků a měli se tak možnost seznámit s činností, která čeká jejich děti v průběhu pobytu ve družině.PODZIMNÍ OLYMPIÁDA 26. - 27.9.2011

Krásné sluneční dny letošního podzimu jsme využili k uskutečnění každoroční akce, kterou je podzimní olympiáda. Své sily si mohly děti měřit se svými kamarády na školní zahradě v běhu na 30m, v hodu medicimbalem, ve skoku do dálky a ve skoku z místa. Na ovále HOL Košumberk je čekal vytrvalostní běh a hod kriketovým míčkem. Tady jsou jména a výkony těch, kteří skončili na nejvyšším stupínku vítězů v jednotlivých odděleních.

I. oddělení:
skok z místa: H.Novotná 1,68 m
skok daleký: F.Vacek 1,90 m
hod kr. míčkem: M.Votroubek 12,30 m
hod medicim.: J. Žiga 2,84 m
běh 30 m: M. Richter 6,76 s
běh vytrvalostní: F.Vacek 51,37 s

II. oddělení:
skok z místa: N. Bulvová 1,59 m
skok daleký: J. Šafář 2,44 m
hod kr. míčkem: M. Doudová 18,40 m
hod medicim.: J. Terer 5,90 m
běh 30 m.: J. Rychtařík 6,11 s
běh vytrvalostní: M. Roubínek 43,88 s

III. oddělení:
skok z místa: T. Vyčítalová 1,99 m
skok daleký: F. Stehlík 3,12 m
hod kr. míčkem: M. Švachová 23,35 m
hod medicim.: F. Stehlík 6,40 m
běh 30 m.: T. Vyčítalová 5,79 s
běh vytrvalostní: F. Stehlík 38,66 sDRAKIÁDA 11. - 13.10.2011

Naši dráčci měli vyzkoušet svůj let už 22.9.,ale vítr nám bohužel nepřál. Dočkali jsme se ho až v těchto dnech. Samotnému létání předcházelo skládaní draků a věřte nám, že to nebylo vždy tak jednoduché. Některý drak byl pro nás hlavolam. Nad hřiště TJ Luže se nám nakonec vzneslo 37 dráčků, vymotat celý provázek se podařilo celkem sedmnácti dětem. A kdo dostal svého draka nejvýše?

1. místo: J. Malinský (4. ročník)
2. místo: J. Novotný (4. ročník)
3. místo: M. Votroubková (4. ročník)
J. Terer (2. ročník)

SKŘÍTEK DRÁČEK - J.MalinskýZAMYKÁNÍ LESA 1.11.2011

Při letošním zamykání lesa jsme využili kostýmů strašidel a duchů, které si děti přinesly v rámci týdne „Čas duchů a strašidel“. Do lesa vyšel dýňák, čarodějnice, kostlivec, ...
Les jsme uložili ke spánku společnou recitací básně Zamykání lesa a uzamkli jsme ho zhotovenými klíči. Děti se poté rozdělily do skupinek a postavily lesním skřítkům domečky, aby měli kde přečkat zimuNÁVŠTĚVA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA 3.11.2011

Pěkné počasí letošního podzimu nám umožnilo i v tomto období podniknout delší vycházku. Naším cílem byl židovský hřbitov. Před odchodem ze družiny jsme se seznámili se základními informacemi s touto kulturní památkou našeho města. Někdo z dětí ho už někdy navštívil, pro někoho to byla první návštěva. Prohlédli jsme si staré pomníky, hledali jsme nejstarší i nejmladší datum poslední pohřbené osoby. Děti musíme pochválit za slušné chování na hřbitově a doufáme, že si z návštěvy hřbitova odnesly další poznatky o našem městě.NÁVŠTĚVA ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA 10.11.2011

V rámci týdne „Vyzrajeme nad chřipkou“ jsme navštívili zdravotní středisko v našem městě. Děti měly možnost seznámit se s tím, kam chodí k lékaři jejich rodiče, kam chodila jejich maminka v období těhotenství, kde má ordinaci zubní lékař a logoped. Všichni jsme se potom usadili do čekárny dětské ordinace a tady nám sestřička dala informace o tom, jak se proti chřipce bránit, zodpověděla dětem řadu dotazů a pak měly děti možnost prohlédnout si samotnou ordinaci. Děti se tu dozvěděly spoustu věcí a každý z nich si odnesl injekční stříkačku. Děkujeme sestřičce i paní doktorce.TALENTMÁNIE 1. - 9.12.2011

Do této soutěže se v letošním školním roce přihlásilo celkem 18 soutěžících. Semifinálové vystoupení nám mohlo ukázat pouze 10 z nich. Svůj talent předvedly děti ve hře na flétnu, v tanci, ve zpěvu, v karate, ve fotbalu, ve hře na kytaru i el. kytaru, v zumbě, ...
Finálové kolo soutěže proběhlo 9.12. a do tohoto kola postoupili tito soutěžící:
Z. Fišmanová (3. ročník)- tanec
J. Malinský (4. ročník)- karate
D. Kopecká (2. ročník)- zumba
M. Švachová (5. ročník)- hra na flétnu
Bylo velmi těžké vybrat vítěze, prvenství si však mohl odnést pouze jeden soutěžící.
Vítězem letošní TALENTMÁNIE se stala D. Kopecká.

SKŘÍTEK TALENTÍK - D. KopeckáČERTOVÁNÍ 5.12.2011

Vzhledem k nepříznivému počasí jsme nemohli uskutečnit tradiční akci „Mikulášský pochod městem“. Mikulášské odpoledne ve školní družině nám otevřelo vystoupení žáků první třídy s názvem „Vánoční čertování“, které se uskutečnilo v tělocvičně školy. Potom se děti vrátily do svých oddělení a začalo čertovské zápolení v turnajích – čertovský mariáš a čerte, nezlob se. Proběhla kola základní, semifinálová a finálová. A kdo se dostal do finále?
Čertovský mariáš Čerte, nezlob se
F. Petránek (3. ročník) P. Soldán (1. ročník)
J. Šafář (2. ročník) A. Kaňka (2. ročník)
F. Michalčík (1. ročník) A. Baťová (5. ročník)
M. Švachová (5. ročník) D. Zástěra (3. ročník)

Čertovskou odměnu za 1. místo si odnesl A. Kaňka a J. Šafář.VÁNOČNÍ ČERTOVÁNÍ 13.12.2011

Žáci 1. ročníku připravili pro své rodiče vystoupení právě s tímto názvem. Na své vystoupení se velice těšili, přípravě věnovali čas v době vyučování i ve družině. Tento den dali možnost maminkám a tatínkům odpočinout si od předvánočního shonu a podívat se na své malé čertíky, kterých se tu vyrojilo celkem 23. Ve svém čertovském pásmu ukázaly děti, jak se těší na zimu, jak to chodí v takovém peklíčku a své vystoupení ukončily vyslovením přání pro Ježíška. Každý čertík si odnášel domů jako odměnu malého andělíčka a dobrý pocit z toho, že se jim to ale po čertech povedlo.
13.12. Lucie noci upije a dne nepřidá.VÁNOČNÍ STOLOVÁNÍ 20.12.2011

Blíží se konec kalendářního roku, před námi jsou vánoční prázdniny a jako každý rok nás tu čeká akce „ Vánoční stolování“. Děti rozdělené do skupinek mají za úkol prostřít si svůj vánoční stůl. Obtížné je to pro ty, kteří jsou tu s námi poprvé. Na stolech nechybí ubrus, svícen, cukroví, ubrousky, jmelí, skleničky, šampus, ... Vánoční stolování jsme otevřeli zpěvem vánočních koled, připomněli jsme si zvyky a tradice těchto svátků, děti získaly
i poznatky o tom, jak slaví tyto dny jejich kamarádi v jiných zemích a kdo u nich roznáší dárky. Nechyběla ani nadílka pod vánočním stromečkem, kde každý našel dáreček od svého kamaráda. A na všechny tu čekaly dárky pro naši družinu. Vyzkoušeli jsme si i tradiční vánoční zvyky, nechybělo ani pohoštění u stolečků a přípitek. Samozřejmě nechybělo vyhlášení nejlépe prostřeného stolu.

1. místo: M.a V.Švachová, A. Teffrová, V. Vyčítalová, K. Zemanová
2. místo: O. Petr užálek, Z. Schlosserová, J. Socha
3. místo: H. Novotná, V. Drahošová, N. Dostálová, T. Laurová, N. Smejkalová
V. Polívková, T. Zlesáková, N. Bulvová, M. Doudová
H. Hrušková, K. Hrušková, N. VostřelováVALENTÝNSKÝ PLES 14.2. 2012

V tomto školním roce se konal už 13. ples ŠD. O tomto čísle se říká, že je to číslo nešťastné. Nám však přineslo večer plný dobré nálady a pohody. Celá akce se nesla v duchu Valentýna, jeho svátek připadl právě na tento den. Zatančit si přišlo kolem 120 malých tanečnic a tanečníků. Ples zahájilo předtančení Anetky a Jirky, kteří nám zatančili sérii několika tanců. Zároveň nás naučili i v průběhu akce nový tanec makaréna. Ani letos nechyběla taneční soutěž párů, tanečnic i tanečníků. Děti si užily i volného tance při hudbě nám již dobře známého Pavla Jakubce. Nechyběla tu samozřejmě ani bohatá tombola, ze které si každý odnesl alespoň nějakou maličkost. Každý již tradičně čekal na vyhlášení královny a krále plesu a tímto bodem programu pomalu náš ples končil. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s touto akcí (tombola- rodiče dětí ŠD, organizace, obchody a restaurace města, předtančení - A. Hemerková a J. Havelka, hudba- P. Jakubec, kamera - A. Nešpor, pořadatelé- učitelky ZŠ,… Ples se nám opravdu vydařil a těšíme se na taneční parket v roce 2013.

soutěž o taneční pár 2012:
1. místo N. Kubíková a Š. Suchý
2. místo E. Mlynářová a M. Schlindenbuch
3. místo M. Doležalová a J. Malinský

soutěž o tanečnici 2012:
1. místo P. Vacenovská
2. místo T. Zlesáková
3. místo Z. Fišmanová

soutěž o tanečníka 2012:
1. místo J. Kvaš
2. místo D. Malík
3. místo M. Fulík

královna plesu: S. Houdková
král plesu: J. RychtaříkDRUŽINA HLEDÁ HLAS 24.2. - 29.3. 2012

Pěvecká soutěž dostala letos pouze jiný název a to podle televizní předlohy. Do základního kola se přihlásilo celkem 28 dětí a jejich písně jsme si společně poslechli 24.2. 2012. Do finálového kola jich bylo vybráno pouze 17 a tito soutěžící si připravovali jakoukoli písničku na finále. To proběhlo 5.3. 2012 a zazněla tu například písnička Černé oči, Krokodýl, Saxana, Statistika,… Bylo těžké vybrat pouze 12 soutěžících do kola superfinálového. Postupující: L. Mládek, N. Bulvová, F. Michalčík, F. Vacek, V. Švachová, L. Rabas, M. Žiga, M. Dostál, J. Malinský, V. Drahošová, V. Polívková, K. Hrušková. Superfinálové kolo se konalo 29.3. 2012. Soutěžící měli zazpívat jednu písničku dle vlastního výběru a druhá písnička byla povinná pro všechny a byla to Trpasličí svatba. Do poroty nám zasedla paní učitelka V. Pospíšilová. Všichni zpívali jako slavíci, ale vítězem se mohl stát pouze jeden z nich. Paní učitelce děkujeme za obtížný úkol porotkyně.
1. místo: J. Malinský
2. místo: N. Bulvová
3. místo: V. Drahošová
L. Rabas

SKŘÍTEK SLAVÍČEK - J. MalinskýLOUČENÍ SE ZIMOU 22.3. 2012

Před námi byla smrtná neděle a tuto neděli bývalo kdysi zvykem vynášet Morenu, loučit se tak se zimou a přivítat nadcházející jaro. V tento den jsme si zvyk připomenuli i my. Nasbírali jsme si suchou trávu, ze které jsme zhotovili postavu Moreny, oblékli ji do starých šatů, dozdobili a vydali jsme se s ní k řece. Tady jsme se společnou recitací básně Morena rozloučili se zimou a naši Morenu vhodili do řeky. Potom jsme začali sledovat okolní přírodu a hledali olistěné větvičky na uvázání líta. Bohužel chladné předjaří ještě pučení listům neumožnilo. Líto jsme tedy uvázali z napučených větviček a jako symbol nastávajícího jara si ho přinesli k nám do družiny.ODEMYKÁNÍ LESA 23.4. 2012


Pěšinka po lese
a na ní tráva,
běhávám po ní rád
tichý les odmykat,...
Touto básničkou jsme slavnostně odemkli tento den náš les. Po vstupu do lesa jsme si zopakovali naše znalosti právě z tohoto prostředí. Pojmenování lesních zvířátek, listnatých a jehličnatých stromů, plodů rostoucích v našem kraji. Potom jsme se s nadšením pustili do tvoření. Ve dvojicích jsme vytvořili na lesní cestičce z dostupného přírodního materiálu několik lesních skřítků. Doufáme, že potěší všechny, kteří půjdou na procházku právě sem. Po práci jsme tu posvačili a vydali se na cestu zpět do naší družiny.MISS 4.5. 2012

V letošním školním roce se do soutěže přihlásilo 13 dívek. Soutěžící čekaly jako každoročně 4 disciplíny - rozhovor, společná a volná disciplína, promenáda v plavkách. Při rozhovoru měly dívky odpovídat na jednoduché otázky. Zabalit dárek pro svoji maminku bylo úkolem společné disciplíny. Ve volné předvedly soutěžící dívky hru na flétnu, zpěv, tanec, kouzla, ... Soutěž ukončila promenáda v plavkách. Jejich výkony sledovala porota ve složení MISS 2011 K. Hruškové, pí. uč. M. Hřebíkové, pí. P. Poslušné a pí. vych. L. Pokorné. Miss sympatie si zvolilo dětské publikum.
A jak to dopadlo? Tady jsou výsledky.
1. místo - H. Hrušková
2. místo - Z. Schlosserová
3. místo - M. Vodvárková
MISS sympatie - A. Horálková

SKŘÍTEK KRÁSKA - H. HruškováKOŠUMBERSKÁ ZAHRÁDKA 22.5. 2012

Kolem nás už všechno kvete, blíží se pomalu konec školního roku. Na vycházkách poznáváme rostlinky i stromy, ve družině si je znovu připomínáme zhotovenou přírodovědnou výstavkou. A dnes si děti vyzkouší své získané znalosti. Poznávačka obsahovala rostliny, stromy, ale i několik zvířat a hub. Jako každoročně se často pletla kopretina se sedmikráskou, ale chybička se někdy vloudí. Dobré znalosti prokazovaly děti, které navštěvují přírodovědný kroužek v naší škole a podrobněji se zajímají o tuto oblast. Závěrem uvedeme jména těch nejlepších v této poznávačce, ale ještě předtím chválíme dobrého přírodovědce z I. oddělení – O. Petružálek, P. Soldán, Z. Schlosserová a ze II. oddělení-T. Zlesáková, M. Doudová.
1. místo:V. Švachová, V. Polívková
2. místo:O. Dostál
3. místo:K. Zemanová

SKŘÍTEK KYTIČKA - V. Švachová, V. PolívkováJARNÍ OLYMPIÁDA 15. - 30.5. 2012

V těchto dnech jsme trávili převážně čas na školní zahradě. Vyhlášena byla jarní olympiáda a tak děti zápolily ve stejných disciplínách jako v olympiádě podzimní. Snažily se překonat svůj výkon, kterého dosáhly v září. Všechny dosažené výsledky se zaznamenávaly do tabulek, které mohly děti sledovat v průběhu celé akce na nástěnce. Celou olympiádu jsme ukončily slavnostním vyhlášením vítězů jednotlivých disciplín, nejlepších atletů z daného oddělení a vítěze celé olympiády v tomto šk. roce.
I. oddělení:
skok z místa: F. Michalčík 1,47 m
skok daleký: O. Petružálek 2,52 m
hod kr. míčkem: M. Richter 20,90 m
hod medicim.: L. Rabas 3,90 m
běh 30 m: O. Petružálek 6,47 s
běh vytrvalostní: O. Petružálek 47,50 s

II. oddělení:
skok z místa: D. Vostřel 1,63 m
skok daleký: M. Doudová 2,80 m
hod kr. míčkem: D. Vostřel 22,70 m
hod medicim.: N. Bulvová 5,20 m
běh 30 m.: M. Roubínek 6,18 s
běh vytrvalostní: J. Rychtařík 40,91 s

III. oddělení:
skok z místa: F. Stehlík 1,95 m
skok daleký: F. Stehlík 3,54 m
hod kr. míčkem: P. Novotný 32,80 m
hod medicim.: A. Paskaleva 6,80 m
běh 30 m.: O. Dostál 5,77 s
běh vytrvalostní: L. Mládek 39,40 s

SKŘÍTEK ATLET - F. StehlíkMámo, táto, pojď si hrát!
téma: ROBOT 18.6. 2012

V letošním školním roce udělalo téma soutěže radost především tatínkům. Děti se svými rodiči měly celý měsíc květen na zhotovení svého robota. Koncem měsíce se u nás ve škole začaly objevovat roboti z různého materiálu. K výrobě byly použity papírové krabice, plechovky, modurit, sádra, polystyren, cukrovinky, alobal, dřevo, ... Jeden z nich dokonce chodil, jiný svítil,jeden přesahoval výšku 2 m. V plné své kráse se nám ukázalo celkem 36 fešáků. A nyní zbývalo už jen vybrat toho nejlepšího! O pomoc jsme tentokrát požádali celý učitelský sbor z budovy velké školy, který ochotně přiděloval body. Ty se pak sečetly a pět nejlepších z nich bylo dne 18.6. slavnostně vyhlášeno a dětem byly předány odměny, které využije celá rodina. Roboty jsme přemístili na náš hrad Košumberk, kde potěší v průběhu prázdnin mnoho návštěvníků. Gratulujeme vítězům!!!
1. místo: Pavel Pekhart
2. místo: David Malík
3. místo: Matěj Richter
4. místo: Nela Smejkalová
5. místo: Dominika KopeckáPASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ 26.6. 2012

S koncem školního roku přichází zhodnocení naší celoroční práce ve družině. Připraveny máme skřítkovské medaile, diplomy, červený kobereček a těšíme se na hrad Košumberk, kde se má tato akce podle plánu uskutečnit. Počasí nám bohužel nepřálo, a tak jsme museli využít prostor našeho oddělení ŠD. Společně jsme si připomenuli veškerou činnost a akce v uplynulém školním roce a následovalo slavnostní pasování skřítků. Pasováni na skřítka byly děti, které získaly prvenství v určitých soutěžích nebo akcích. Všem skřítkům blahopřejeme!

skřítek DRÁČEK – J. Malinský
skřítek TALENTÍK – D. Kopecká
skřítek SLAVÍČEK – J. Malinský
skřítek TANEČNÍK – J. Rychtařík
skřítek TANEČNICE – S. Houdková
skřítek KYTIČKA - V. Polívková. V. Švachová
skřítek ATLET – F. Stehlík
skřítek SPORŤÁK – O. DostálLOUČENÍ SE ŠD 28.6. 2012

Nadešel poslední den v naší školní družině a my se všichni spolu před prázdninami rozloučíme. Tato akce je věnována dětem, které odcházejí a velkou školu a tím zároveň ukončují školní docházku do naší družiny. Společně jsme se tedy sešli ve třetím oddělení a nastalo slavnostní loučení s těmito dětmi předáním pamětních listů. Pak už se loučilo každé oddělení zvlášť. Hurá na prázdniny!