Zájezd do Prahy

08.11.2012 06:15

Se Svazem protifašistických bojovníků pojede 10 vybraných žáků navštívit Pečkův palác a Vojenské muzeum.

Odjezd v 6.15 h. od budovy školy.

Garant akce Mgr. M. Hřebíková