Zeměpisné přednášky Tomáše Kubeše

02.02.2015 08:45

V pondělí 2.února 2015 budou zeměpisné přednášky Tomáše Kubeše pro 6. a 7. třídu: Africká mozaika - Afrika v kostce, pro osmou a deváté třídy Sibiř, divoká příroda a její obyvatelé. Přednášky proběhnou během dopoledního vyučování, doba trvání v obou případech dvě vyučovací hodiny. Cena za žáka činí 40 Kč

Mgr. M. Hřebíková