Archív

Z činnosti školy

19.10.2012 00:11
Čarodějnický den My, učitelé 1. stupně a vychovatelky, jsme se rozhodli, že si 28. duben trochu ozvláštníme. Čarodějnický den nespočíval pouze v tom, že jsme ze sebe na chvíli udělali čaroděje a čarodějnice. Protože jsme byly čarodějnice hodné, připravily jsme pro děti program od rána až do...

Z aktivit školní družiny

18.10.2012 23:50
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Blíží se konec šk.roku 2010/2011, v naší budově školy probíhá výměna oken a zateplování budovy. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zrušit plánovanou akci KACAFÍRKOVO ODPOLEDNE. Na našich stránkách vám umožníme seznámit se s naší činností v průběhu tohoto šk. roku. Výstavku...