Čtvrtek 2.12.2021

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.B Aj
Kovačková
             
4.A Distanční
výuka
Distanční
výuka
Distanční
výuka
Distanční
výuka
Distanční
výuka
     
5.B           Tv
domů
   
6. Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
Čj
Lexová
Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
Hv
domů
     
7. Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
D
Mauerová
Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
M
Bezdíček
Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
Kombinovaná
výuka
(Prezenčně i
distančně)
Hv
domů
   
8.B     Čj
Holomková

Prokeš
       
8.A Distanční
výuka
Distanční
výuka
Distanční
výuka
Distanční
výuka
Distanční
výuka
  Distanční
výuka
Distanční
výuka