Ing. Jochec Ondřej

jochec@zsluze.net
třídní učitel 8. třídy