Mgr. Hoffman Jiří

 hoffman@zsluze.net
 třídní učitel 4. třídy