PaeDr. Valenta Miloslav

valenta@zsluze.net  
třídní učitel 6. třídy