Pátek 26.4.2019

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2.A     Aj + 5.B spoj.
Ezrová
         
3.A+3.B
spoj.
Čj
Doskočilová
M
Doskočilová
Prv
Doskočilová
Čt
Doskočilová

Doskočilová
     
4. Čj
ŠD
Tv
ŠD
  M
ŠD
Vv
ŠD
     
5.A Čj
ŠD
M
ŠD
Vv
ŠD
Vv
ŠD

Konec
vyučování
     
5.B Čj
ŠD
M
ŠD
Aj + 2.A spoj.
Ezrová
Aj
ŠD