Úterý 24.5.2022

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8.
Přípravná
třída
ŠD ŠD ŠD ŠD      
4.A  
 
M
Ceplová
 
Ceplová
   
5.B M
Rounová
Čj
Rounová
Aj spoj.
Elderfieldová
Odvárková

 
       
6.       M
Pavlasová
     
7.     M
Bezdíček
  Z
Prokeš
  Vol. předměty
zrušeny
8.+9.spoj. Valenta Elderfieldová Lexová Kozlová Jochec   Vol. předměty
zrušeny