Čtvrtek 29.9.2022

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8.
6.A     Aj spoj.
Elderfieldová
Prokeš
       
6.B M
Hamplová
  Aj spoj.
Elderfieldová
Prokeš
       
7. Aj spoj
Elderfieldová
           
8.   Aj spoj
Elderfieldová
         
9.A+9.B       Aj spoj.
Elderfieldová
Prokeš
  Tv chl.
odpadá

 
Tv chl.
odpadá