Čtvrtek 31.1.2019

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.A,1.B,2.A,2.B,
5.A,5.B
      Vysvědčení Konec
vyuč.
     
3.A,3.B,4.   Vysvědčení Plavecký
kurz
Plavecký 
kurz
Plavecký 
kurz
     
6.roč.   F
Lexová
  Vacková
Vysvědčení
Konec
vyuč.
     
7.roč.       Hv
Holomková
Holomková
Vysvědčení
Konec
vyuč.
   
8.roč.         Prokeš
Vysvědčení
Konec
vyuč. 
   
9roč.
 
      Lexová
Vysvědčení
Konec
vyuč.
   

 

Konec
vyuč.