Pátek 6.5.2022

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3.A Čj
Nešporová
M
Nešporová
Prv
Nešporová
Čj
Nešporová

Nešporová
   
5.A       Aj spoj.
Odvárková
Elderfieldová
     
5.B Inf
Jochec
  Čj
Odvárková
Aj spoj.
Odvárková
Elderfieldová
     
9.           Ov
odpadá
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.-
2.       Aj
Králová
     
3.         Aj spoj.
Psotová
Elderfieldová
   
7.     Aj spoj.
Elderfieldová
       
8.spoj. Čj
Lexová
Aj
Elderfieldová
Hv
Hamplová
Ch 
Valenta
M
Hamplová
   
9. Aj spoj.
Elderfieldová
      Rj
Valenta
  Tv chl
odpadá