Zápisy z jednání - 2. stupeň

1. jednání školního parlamentu II. stupně ve školním roce 2018/2019 – 2.10.2018 – 13:00:

23.10.2018 23:00
Informace vedení školy: Smysl a pravidla jednání školního parlamentu Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za II. stupeň zapisovatelkou je Eliška Mlynářová předsedkyní je Zuzana Chvojková Přibližný harmonogram schůzek školního parlamentu Podněty zástupců...