Zápisy z jednání - 2. stupeň

3. jednání školního parlamentu II. stupně ve školním roce 2018/2019 – 10.1.2019 – 15:00

05.02.2019 01:20
Informace vedení školy: Rekapitulace bodů z minulého parlamentu Poděkování IX. třídě za připraveného Mikuláše 31.1. bude uvařen oběd na přání – nejvíce žáků/tříd si přálo pizzu – po probrání s vedoucí školní jídelny však není možné toto jídlo v podmínkách školní jídelny...

2. jednání školního parlamentu II. stupně ve školním roce 2018/2019 – 13.11.2018 – 15:00

21.11.2018 17:38
Informace vedení školy: Rekapitulace bodů z minulého parlamentu Poděkování deváťákům za pomoc na strašidelném odpoledni 5.12. Mikuláš – chystá IX. třída – i MŠ – sami si domluví 21. 12. – kino – II. stupeň – o filmu proběhne hlasování na www 31.1. bude uvařen oběd na přání – každá třída...

1. jednání školního parlamentu II. stupně ve školním roce 2018/2019 – 2.10.2018 – 13:00:

23.10.2018 23:00
Informace vedení školy: Smysl a pravidla jednání školního parlamentu Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za II. stupeň zapisovatelkou je Eliška Mlynářová předsedkyní je Zuzana Chvojková Přibližný harmonogram schůzek školního parlamentu Podněty zástupců...