Zápisy z jednání - 1. stupeň

1. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2018/2019 – 25.9.2019 – 13:00

06.10.2018 11:12
Informace vedení školy: Smysl a pravidla jednání školního parlamentu Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za I. stupeň zapisovatelkou je Denisa Malíková předsedkyní je Eliška Richterová Přibližný harmonogram schůzek školního parlamentu Podněty zástupců...