Zápisy z jednání - 1. stupeň

2. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2018/2019 – 13.11.2018 – 13:00

21.11.2018 17:32
Informace vedení školy: Rekapitulace bodů z minulého parlamentu Školní časopis bude od letošního školního roku za 5 Kč. 20. listopadu se uskuteční odpolední Vánoční tvoření ve školní jídelně od 15:00-17:00 – organizuje SRPŠ 5.12. Mikuláš – bude organizován žáky IX. třídy Od 31. ledna...

1. jednání školního parlamentu I. stupně ve školním roce 2018/2019 – 25.9.2019 – 13:00

06.10.2018 11:12
Informace vedení školy: Smysl a pravidla jednání školního parlamentu Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za I. stupeň zapisovatelkou je Denisa Malíková předsedkyní je Eliška Richterová Přibližný harmonogram schůzek školního parlamentu Podněty zástupců...