Pokladna

Zpráva pokladníka SRPDŠ

Stav účtu SRPDŠ k 30. 8. 2014  -  47 148,56 Kč

(z toho 5000 Kč pro školní družinu / dar paní doktorky Kovářové)

Hospodaření za školní rok 2013/2014

Příjmy:

0 Kč

(Jelikož činnost SRPDŠ byla dočasně omezena, příspěvky od žáků se tento školní rok nevybíraly.)

Výdaje:

 1. Příspěvek na dopravu žáků 9. ročníku – Chrudim (Úřad práce) – 573 Kč

2. Příspěvek na dopravu do Skutče (1.stupeň)  -798 Kč

3. Odměny za sběr starého papíru – 568 Kč

4. Doplatek za dopravu na lyžařský výcvik (každoročně pro 7. ročník)  – 3 892 Kč

5. Akce pro 1. stupeň ZŠ („Život rytířů“) – 2 160 Kč