Přírodopis

Biomy světa

Savci

Pokyny k práci:

٠   Rovnoměrně si mezi sebe rozložit ve skupině úkoly (co bude kdo vypracovávat).

٠   Vymezit kompetence – za co přesně ve skupině odpovídám, že to bude, a jak to bude zpracováno.

٠   O zadaném tématu si zjistit základní informace z učebnice, pak doplnit z encyklopedie (pomůže domácí, školní nebo Městská knihovna), časopisu nebo internetu.

٠   Zpracovat téma v digitální podobě (MS Word nebo MS PowerPoint, apod.)

٠   Prezentaci obohatit o názorné obrázky, krátké filmové klipy nebo odkazy na ně vložit do textu.

٠   Problémy řešit (ne zametat pod koberec) – třeba i e-mailem, dotazy zodpovím!

٠   Přednášku si před prezentací ve třídě vyzkoušet (nacvičit) a změřit čas. Délka přednášky by měla být 7 až 14 minut.

٠   Před  samotným předvedením prezentaci včas zašlete e-mailem k ověření její kompatibility (funkčnosti) se školní technikou.

٠   Dodržet strukturu – osnovu.

 

Osnova

٠   Nadpis – název tématu.

٠   Vypsat v bodech obsah. (co bude v prezentaci)

٠   Popsat klima (počasí) – množství srážek, roční období, teplotu atd.

٠   Uvést další typické podmínky pro život v biomu (prostředí, dostupnost živin atd.).

٠   Představit jeden možný potravní řetězec v tomto prostředí.

٠   Vyjmenovat typické zástupce savců.

٠   Jednoho nebo dva představit podrobněji – zajímavě.

 

Hodnocení:

٠   Způsob, kvalita přednášení a prezentace - projev. (1-5)

٠   Spolupráce ve skupině. (Spolupracoval-jen trochu-nepodílel se)

٠   Úroveň a dodržení pokynů vytvořených prezentací v elektronické podobě. (1-5)

٠   Použití zdrojů a literatury. (1-5)

Práce žáků:

Pouště a polopouště

Savany

Tropické deštné lesy

Polární oblasti

Tundra a polární pustina

Tajga

Stepi

Moře a oceány