Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Chourová, výchovný poradce ZŠ  Luže

Náplň práce

- pedagogicko-psychologické poradenství
( problémy v prospěchu, chování, problémové životní situace, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče apod.)
- kariérové poradenství – volba povolání
( spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)

Každý poradenský pracovník je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: - v budově 1. st. ZŠ Luže:    
  - pondělí 12:30 – 13:30    
  - úterý 11:30– 12:30    
  - středa 13:30– 14:30    
  - nebo kdykoliv po předchozí domluvě    
   
Pro žáky:   - kdykoliv po vzájemné domluvě.

Kontakt:

tel. do školy:

1. st. ZŠ Luže:

469 671 217


 
2. st. ZŠ Luže: 469 671 212
                e-mail:        chourova@zsluze.net

Rychlý kontakt

Prostřednictvím jednoduchého formuláře pište přímo odtud.

Přijímací řízení 2021/22

Vydávání zápisových lístků

28.01.2022 16:16

Aktuální informace

08.01.2022 11:45