Jídelna

 

UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE  strávníků  ŠJ  ZŠ Luže

Způsob úhrady školního stravování probíhá již dva roky souhlasem s inkasem a následným stržením výše stravného z jednotlivých účtů. Stále se však vyskytují problémy některých strávníků s dobou splatnosti stravného. Upozorňujeme tímto, že pokud některý strávník nebude mít uhrazeno stravné do konce měsíce, před měsícem, ve kterém se bude stravovat, bude mu automaticky k 1. dni měsíce stravné odhlášeno! Znovu přihlášen ke stravování bude teprve po připsané úhradě výše stravného na účet ŠJ ZŠ Luže (30015-114 523 13 49 / 0800).

Tyto podmínky budou platné k  1. 9. 2013 .

 

V Luži dne  20.8.2013

                                                                                  Vedení ŠJ a ZŠ Luže

 

Souhlas s inkasem - formulář žádosti, aj.