Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

   děkujeme za Vaši důvěru a s přijatými dětmi se těšíme naviděnou 1. září 2021 v první třídě.
 V úterý 8. června plánujeme od 15:00 schůzku s rodiči přijatých žáků v budově 1. stupně. O podobě schůzky Vás budeme informovat.
  Výsledky zápisu naleznete v přiloženém souboru níže:

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče.

 s ohledem na epidemickou situaci a nemožnost zápisů v prezenční formě jsme stanovili termín na odevzdání podkladů k zápisu (přihláška k zápisu, žádost o odklad, Informace o žákovi, Souhlas s GDPR) na období 1. - 16. dubna 2021.

 

 Vyplněné dokumenty můžete odevzdat v ředitelně základní školy, v mateřské škole, případně oskenované zaslat na email zs.luze@tiscali.net. Při emailovém odesílání si uchovejte originální doklady k pozdějšímu předání do školy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Dokumenty ke stažení:

Přihláška k zápisu

Žádost o odklad

Informace o žákovi

Souhlas s GDPR


Jak připravit dítě na první třídu

Existují doporučení, co všechno by děti, které se chystají do prvního ročníku ZŠ, měly zvládat. Podívali jsme se na desatero uveřejněné MŠMT i na desatera některých škol a vybíráme z nich pro vás některé tipy, na co se zaměřit.

Desatero pro prvňáčka

1.      Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  moji rodiče.

2.      Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle,
         aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.

3.      Umím si zavázat boty na tkaničky.

4.      Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

5.      Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.

6.      Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

7.      Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

8.      Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.

9.      Poznám barvy a geometrické tvary. Hravě zvládnu počítání do deseti.

10.    Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

Tento výčet rozhodně není vyčerpávající, celé desatero s podrobným popisem jednotlivých bodů si můžete stáhnout ze stránek MŠMT nebo od nás.