Školní parlament


Školní parlament Základní školy Luže

2018/2019

Zástupci tříd ve školním parlamentu na I. stupni

Svobodová Anna, Vostřel Ondřej

Zlesák Václav, Pešoutová Anna

Kobusová Sandra, Milanová Melisa

Doležal František, Teplá Michaela

Malíková Denisa, Revunec Denis

Richterová Eliška, Koukal Tomáš

Terer Jan, Kapitolová Veronika

Termíny jednání: 5x ročně, budou upřesněny dle rozvrhu hodin

Zástupci tříd ve školním parlamentu na II. stupni

Svoboda Aleš, Bulva Michal

Trávníčková Dana, Macková Barbora

Kubelková Natálie

Mlynářová Eliška, Chvojková Zuzana

Termíny jednání: 5x ročně, budou upřesněny dle rozvrhu hodin