Školní parlament


Školní parlament Základní školy Luže

2018/2019

Zástupci tříd ve školním parlamentu na I. stupni

Třída

Jméno zástupce třídy

II.A

Svobodová Anna, Vostřel Ondřej

II.B

Zlesák Václav, Pešoutová Anna

III.A

Kobusová Sandra, Milanová Melisa

III.B

Doležal František, Teplá Michaela

IV.

Malíková Denisa, Revunec Denis

V.A

Richterová Eliška, Koukal Tomáš

V.B

Terer Jan, Kapitolová Veronika

Termíny jednání: 5x ročně, budou upřesněny dle rozvrhu hodin

Zástupci tříd ve školním parlamentu na II. stupni

VI.

Svoboda Aleš, Bulva Michal

VII.

Trávníčková Dana, Macková Barbora

VIII.

Kubelková Natálie

IX.

Mlynářová Eliška, Chvojková Zuzana

Termíny jednání: 5x ročně, budou upřesněny dle rozvrhu hodin