Naše školní družina pracuje podle ŠVP Skřítci. Dětem se tu snažíme vytvořit místo pro navazování přátelství dětí různého věku, zájmové využití dětí, rozvíjení tvořivosti, odpočinek po vyučování, získávání nových vědomostí, dovedností, návyků z různých oblastí života a nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování. Hlavní místo tu má radost, legrace a pohoda.          

V průběhu celého šk. r. děti zhotovily řadu pěkných výrobků a prací, které vytvořily pěkné estetické prostředí naší školy. Platí u nás heslo: „Kdo si hraje, nezlobí!!!“.

 

Informace o školní družině

Ve školním roce 2014-2015 se do naší školní družiny (ŠD) přihlásilo celkem 103 žáků. Vzhledem k tomu, že ŠD má stanovenu celkovou kapacitu 75 žáků, jsme byli nuceni použít zveřejněná kritéria a nadbytečný počet žáků vyřadit. Na přání rodičů a po domluvě s panem starostou byla vyřazeným dětem nabídnuta tzv. Kroužkovaná družina a asi 22 rodičů žáků o ni projevilo zájem. Bude fungovat od 1.11.2014 do konce školního roku společně s normální ŠD. Současně MěÚ a škola podali žádost na KÚ Pardubického kraje o navýšení kapacity ŠD na příští rok na 100 žáků, abychom zajistili umístění všech žáků do naší ŠD. Tato žádost byla schválena KÚ PK 29.10.2014 s účinností od 1.9.2015 a do školského rejstříku byl zapsán nejvyšší povolený počet žáků ŠD 100.                         

ŘŠ

Školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Víčka pro Michalku

21.09.2016 12:13
V tomto školním roce nadále pokračujeme ve sběru...

LOUČENÍ SE ŽÁKY 5. ROČNÍKU – 23.6.2016

28.06.2016 00:37
  Všechny děti z naší družiny se sešly...

PASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ 21.6.2016

28.06.2016 00:28
  Další školní rok se nám blíží ke svému...

CERTIFIKÁT LESNÍ TŘÍDY 20.6.2016

28.06.2016 00:26
  V rámci mezinárodního programu Les ve...

NÁVŠTĚVA KOSTELA PANNY MARIE POMOCNICE NA CHLUMKU 9.6.2016

27.06.2016 23:53
  V tento den vedla naše cesta do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKOLNÍ ROK 2014/15

PASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ 25.6. 2015

30.06.2015 00:56
  Školní rok u nás každoročně uzavírá akce...

VÍČKA PRO MÍŠU 24.6. 2015

30.06.2015 00:54
  I v tomto školním roce jsme se...

POHÁDKOVÝ KLOBOUK duben – květen 2015

27.05.2015 18:13
  Název sám napovídá, jaké bylo téma naší...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Závěr školního roku

28.06.2014 23:09
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE 30.4....

JARNÍ AKTIVITY

02.04.2014 18:04
JARNÍ OLYMPIÁDA 10.3. –...

PLES ŠD

15.03.2014 14:31
V tento den začal v tělocvičně naší...
1 | 2 | 3 | 4 >>

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Školní rok 2017/2018

Košumberská zahrádka 17. -18.5.2018

28.05.2018 10:31
  Ve dnech 17. – 18.5.2018 probíhala v naší družině přírodovědná soutěž. Děti měly možnost ověřit si své vědomosti v poznávání rostlin, stromů a zvířat. Na své kartě vyplňovaly jejich názvy do očíslovaných kolonek. Mezi dětmi se našly i ty, které dokonce vyplnily všech padesát...

Jarní olympiáda – duben 2018

24.05.2018 23:58
  V měsíci dubnu jsme využili pěkné dny hlavně ke sportování. Děti si stejně tak jako na jaře změřily své výkony v běhu na 30 m, ve vytrvalostním běhu, v hodu kriketovým míčkem a medicinbalem, ve skoku z místa a skoku s rozběhem. Na závěr byli vyhlášeni nejlepší...

Čarodějnický sabat 27.4.2018

16.05.2018 15:25
  Slet našich čarodějnic se konal na louce u řeky. Přilétlo sem kolem 50 čarodějnic a náš odpolední program jsme zahájili společným tancem. Každá čarodějnice potom obdržela kartu, na kterou se jim zaznamenávaly výsledky z následujících  disciplín: let na koštěti, hod hadem do dálky,...

Školička kouzel 25.4.2018

27.04.2018 13:15
  Naučit se čarovat je asi přáním každého člověka. Nás se to snažil naučit kouzelník Jirka Krejčí, který do naší školní družiny zavítal dne 25.4.2018 Jeho představení se dětem velice líbilo a snad si nějaké to kouzlo děti zapamatovaly. Děkujeme SRPŠ naší školy za příspěvek na tento...

Odemykání lesa 24.4.2018

27.04.2018 13:14
  V úterý 24.4.2018 se děti vypravily do lesa k jeho tradičnímu jarnímu odemknutí. Les jsme si odemkli vytvořenými klíči za společného přednesu básničky. V lese se děti rozdělily do skupinek a na lesní cestičce začaly  tvořit z přírodního materiálu lesní skřítky a...

DEN ZEMĚ 20.4.2018

26.04.2018 09:13
  Naše školní družina navázala na dopolední program školy, který byl zaměřen na Den Země. Plánem na dopoledne bylo vytvoření přírodního koberce. Materiál na tuto činnost sbíraly děti hlavně při našich přírodovědných vycházkách, další materiál si přinesly z domova. Děti pracovaly ve dvojicích a...

MISS ŠD 18.4.2018

26.04.2018 09:12
  V tomto školním roce se do soutěže přihlásilo celkem 14 dívek. Úkolem děvčat bylo předvést 4 disciplíny soutěže – rozhovor, společná disciplína, volná disciplína a letní promenáda. Celé jejich vystoupení bedlivě sledovala čtyřčlenná porota ve složení: pí. R. Rychtaříková, pí. V....

RODINNÁ SOUTĚŽ 2018 „HOUSENKA“

26.04.2018 09:11
  Naší tradiční rodinné soutěže „Mámo, táto, pojď si hrát“ se letos zúčastnilo celkem 32 dětí. Tématem soutěže tentokrát byla tvorba housenky. Do družiny nakonec zavítala spousta krásných a nápaditých výtvorů. Na jejich hodnocení se podílel celý pedagogický sbor naší školy. Děkujeme všem...

Kniha – můj kamarád duben 2018

26.04.2018 09:09
  Naše družina navštívila městskou knihovnu. První a druhé oddělení uvítala paní Márová a sdělila jim informace o knihovně , následovala četba k poslechu z knihy ,,Povídání o pejskovi a kočičce“ a potom si děti zapůjčily do družiny knihy podle vlastního výběru. Třetí a čtvrté...

SUPERSTAR 7.3.2018

17.03.2018 02:42
  Tento den probíhalo finálové kolo pěvecké soutěže naší ŠD, do kterého se dostali ti nejlepší zpěváci z jednotlivých oddělení. Mezi dětmi je mnoho výborných  zpěváků a zpěvaček, avšak jen několik z nich našlo odvahu vystoupit se svým zpěvem. Do dnešního finále postoupilo celkem...
1 | 2 >>