Naše školní družina pracuje podle ŠVP Skřítci. Dětem se tu snažíme vytvořit místo pro navazování přátelství dětí různého věku, zájmové využití dětí, rozvíjení tvořivosti, odpočinek po vyučování, získávání nových vědomostí, dovedností, návyků z různých oblastí života a nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování. Hlavní místo tu má radost, legrace a pohoda.          

V průběhu celého šk. r. děti zhotovily řadu pěkných výrobků a prací, které vytvořily pěkné estetické prostředí naší školy. Platí u nás heslo: „Kdo si hraje, nezlobí!!!“.

 

Informace o školní družině

Ve školním roce 2014-2015 se do naší školní družiny (ŠD) přihlásilo celkem 103 žáků. Vzhledem k tomu, že ŠD má stanovenu celkovou kapacitu 75 žáků, jsme byli nuceni použít zveřejněná kritéria a nadbytečný počet žáků vyřadit. Na přání rodičů a po domluvě s panem starostou byla vyřazeným dětem nabídnuta tzv. Kroužkovaná družina a asi 22 rodičů žáků o ni projevilo zájem. Bude fungovat od 1.11.2014 do konce školního roku společně s normální ŠD. Současně MěÚ a škola podali žádost na KÚ Pardubického kraje o navýšení kapacity ŠD na příští rok na 100 žáků, abychom zajistili umístění všech žáků do naší ŠD. Tato žádost byla schválena KÚ PK 29.10.2014 s účinností od 1.9.2015 a do školského rejstříku byl zapsán nejvyšší povolený počet žáků ŠD 100.                         

ŘŠ

Školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Víčka pro Michalku

21.09.2016 12:13
V tomto školním roce nadále pokračujeme ve sběru...

LOUČENÍ SE ŽÁKY 5. ROČNÍKU – 23.6.2016

28.06.2016 00:37
  Všechny děti z naší družiny se sešly...

PASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ 21.6.2016

28.06.2016 00:28
  Další školní rok se nám blíží ke svému...

CERTIFIKÁT LESNÍ TŘÍDY 20.6.2016

28.06.2016 00:26
  V rámci mezinárodního programu Les ve...

NÁVŠTĚVA KOSTELA PANNY MARIE POMOCNICE NA CHLUMKU 9.6.2016

27.06.2016 23:53
  V tento den vedla naše cesta do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKOLNÍ ROK 2014/15

PASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ 25.6. 2015

30.06.2015 00:56
  Školní rok u nás každoročně uzavírá akce...

VÍČKA PRO MÍŠU 24.6. 2015

30.06.2015 00:54
  I v tomto školním roce jsme se...

POHÁDKOVÝ KLOBOUK duben – květen 2015

27.05.2015 18:13
  Název sám napovídá, jaké bylo téma naší...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Závěr školního roku

28.06.2014 23:09
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE 30.4....

JARNÍ AKTIVITY

02.04.2014 18:04
JARNÍ OLYMPIÁDA 10.3. –...

PLES ŠD

15.03.2014 14:31
V tento den začal v tělocvičně naší...
1 | 2 | 3 | 4 >>

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Školní rok 2017/2018

SUPERSTAR 7.3.2018

17.03.2018 02:42
  Tento den probíhalo finálové kolo pěvecké soutěže naší ŠD, do kterého se dostali ti nejlepší zpěváci z jednotlivých oddělení. Mezi dětmi je mnoho výborných  zpěváků a zpěvaček, avšak jen několik z nich našlo odvahu vystoupit se svým zpěvem. Do dnešního finále postoupilo celkem...

Ples ŠD 9.2.2018

22.02.2018 17:34
    Dne 9. února 2018 se v tělocvičně naší školy uskutečnil 18. ples školní družiny. V letošním roce se ples nesl v duchu „Ledové království“. Do tanečního sálu se přišlo v 17.00 bavit okolo 115 tanečnic a tanečníků. Předtančení nám zajistila asistentka školy V....

Poplatek za ŠD

09.01.2018 01:48
  Poplatek za školní družinu 300,- Kč (leden-červen 2018) uhraďte do 26.1.2018. Variabilní symbol zůstává stejný jako u poslední platby.            ŠD ZŠ Luže  

Vánoční stolování 20.- 21.12.2017

26.12.2017 17:21
Blíží se Vánoce a nás čeká všemi dětmi očekávaná akce „Vánoční stolování“. Prostírání štědrovečerních stolů, vánoční zvyky a tradice, zpěv koled, dárky pod stromečkem – to byl program první den našeho stolování. Druhý den následovaly zvyky svátků vánočních, oslava Silvestra, zvyky a tradice...

Mikulášský pochod 5.12.2017

13.12.2017 21:27
Cesta našeho pochodu směřovala tento den k léčebně Košumberk. Naše družina se rozdělila na dvě skupinky. I. a II. oddělení navštívilo pavilon I a B, děti III. a IV. oddělení pavilon C a G. Jako dárek k Mikuláši jsme si pro pacienty připravili pásmo básniček a každý  od nás dostal...

Strašidelná stezka 10.11.2017

21.11.2017 19:49
  Zachránit pohádkovou vílu – to byl úkol pro děti na letošní akci „Strašidelná stezka.“ Počasí nám nepřálo, na začátku akce v 16:30 nám začalo pršet. Děti ani jejich rodiče však deštík neodradil a vydali se na cestu, kde je čekalo deset stanovišť. Na jednotlivých stanovištích museli...

Zamykání lesa 25.10.2017

03.11.2017 20:51
  Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez, ani kočka, ani pes….. Společnou recitací této básničky jsme jako každý rok uzamkli dne 25.10.2017 les k zimnímu spánku. Krmelec v lese jsme naplnili pamlsky pro zvířátka (děti jich v tento den přinesly spoustu). Tradičně stavíme...

DRAKIÁDA 19.10.2017

25.10.2017 21:21
Počasí v tento den naší Drakiádě příliš nepřálo. Marně jsme čekali na vítr, který dráčci potřebovali ke svému letu. Přesto na fotbalové hřiště dorazilo se svým drakem asi 25 dětí v doprovodu rodičů. Snažili se z všech sil dostat dráčky co nejvýše. Tady jsou výsledky naší akce,...

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA – ZÁŘÍ 2017

25.10.2017 21:03
Našim sportovním dnům počasí příliš nepřálo. Jako každý rok si děti změřily své síly v těchto disciplínách: běh na 30 m a běh vytrvalostní, hod kriketovým míčkem a medicinbalem, skok daleký s rozběhem a skok z místa. Níže jsou uvedena jména nejlepších sportovců z příslušných...

DRAKIÁDA ŠD 2017

13.10.2017 18:25
  Dne  19.10. 2017 se uskuteční akce školní družiny DRAKIÁDA 2017. Akce se bude konat na fotbalovém hřišti od 16.00 do 18.00. Občerstvení  je možné si zakoupit v bufetu na hřišti. ŠD ZŠ Luže  
1 | 2 >>