Naše školní družina pracuje podle ŠVP Skřítci. Dětem se tu snažíme vytvořit místo pro navazování přátelství dětí různého věku, zájmové využití dětí, rozvíjení tvořivosti, odpočinek po vyučování, získávání nových vědomostí, dovedností, návyků z různých oblastí života a nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování. Hlavní místo tu má radost, legrace a pohoda.          

V průběhu celého šk. r. děti zhotovily řadu pěkných výrobků a prací, které vytvořily pěkné estetické prostředí naší školy. Platí u nás heslo: „Kdo si hraje, nezlobí!!!“.

 

Informace o školní družině

Ve školním roce 2020-2021 se do naší školní družiny (ŠD) přihlásilo celkem 100 žáků.

Školní rok 2018/2019

Pasování skřítků 24.6.2019

28.06.2019 22:59
    Konec školního roku je tady a před námi je poslední akce tohoto roku. Dne 24.6.2019 jsme se všichni společně sešli na školní zahradě, abychom zhodnotili naši činnost v průběhu celého roku. Na zahradě také proběhlo pasování dětí, které získaly během tohoto období nějaké...

Ukázka dravců 12.6.2019

22.06.2019 23:48
    Dne 12.6.2019 navštívili naši družinu manželé M. a L. Křivkovi. Na školní zahradě představili dětem své mazlíčky – dravce a děti se od nich dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě dravců ve volné přírodě. Děkujeme manželům Křivkovým za čas, který nám věnovali a těšíme se...

RODINNÁ SOUTĚŽ 2019 – „Pohádkový zvoneček“

14.06.2019 11:23
    Každý rok vyhlašuje naše školní družina soutěž pro rodiče a děti s názvem „Mámo, táto, pojď si hrát.“ Tématem letošní soutěže byl pohádkový zvoneček. Soutěže se zúčastnilo celkem 43 rodičů s dětmi. Bylo velice těžké vybrat ten nejlepší zvoneček, protože všechny vypadaly...

Výlet školní družiny 6.6.2019

09.06.2019 23:17
    Ke konci školního roku patří neodmyslitelně výlety, na které se vždy děti moc těší. My jsme si ve čtvrtek dne 6.6.2019 vyjeli na výlet do nedalekých Nasavrk. Našim cílem byla keltská vesnice poblíž Nasavrk. Při prohlídce vesnice se děti dozvěděly zajímavé informace o způsobu...

Světový den hygieny rukou 7.5.2019

09.06.2019 23:16
    Dne 7.5.2019 se naše družina zúčastnila akce HL Košumberk „Světový den hygieny rukou“. Přednáška pana Ing. O. Trávníka byla na téma „Čisté ruce – Chráním sebe, chráním Tebe“. Dozvěděli jsme se, kde všude se skrývají viry a bakterie a jak je důležité správné mytí rukou. Děti si...

Jarní olympiáda – květen 2019

09.06.2019 23:14
    V měsíci květnu jsme se věnovali hlavně sportu. Děti si vyzkoušely své výkony v atletických disciplínách: hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem, skok s rozběhem, skok z místa, běh na 30 m a běh vytrvalostní. Z každého oddělení jsme vyhlásili nejlepšího...

Košumberská zahrádka 30.5.2019

09.06.2019 23:13
    Dne 30.5.2019 se v naší družině uskutečnila přírodovědná soutěž. Děti měly možnost si v tento den vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin, stromů a zvířat. Samozřejmě největší znalosti měly děti, které navštěvují přírodovědný kroužek na naší škole. I. Oddělení:...

Čarodějnický sabat 26.4.2019

29.04.2019 10:08
Letos se náš slet čarodějnic uskutečnil na školní zahradě u budovy druhého stupně základní školy. Naši slavnost jsme zahájili tancem „Pět ježibab“ a čarodějnice se pustily do plnění 4 zkoušek: hod škrpálem do sudu, let na koštěti, poznávání čarodějných lektvarů a hledání hmyzích kamarádů. Po...

Odemykání lesa 10.4.2019

16.04.2019 15:01
    Naše jarní vycházka směřovala tento den do lesa. Jako každoročně nás čekalo odemykání lesa. Společně jsme si před vstupem na lesní cestičku zarecitovali známou básničku a vkročili jsme do lesa. Děti si tu vytvořily skupinky a s chutí se pustily do stavby lesního skřítka....

Vynášení Moreny 4.4.2019

08.04.2019 12:52
Ve čtvrtek 4.4.2019 jsme se vydali na cestu k řece s naší Morenou. Naším cílem byl splav pod mostem, kde jsme chtěli Morenu pustit po vodě a rozloučit se tak se zimou. Cestou jsme se obávali, že nám letos odnese Morenu spíše vítr než voda, tento den totiž velmi foukalo. Morenu se nám...
1 | 2 | 3 >>

Školní rok 2017/2018

Košumberská zahrádka 17. -18.5.2018

28.05.2018 10:31
  Ve dnech 17. – 18.5.2018 probíhala v naší družině přírodovědná soutěž. Děti měly možnost ověřit si své vědomosti v poznávání rostlin, stromů a zvířat. Na své kartě vyplňovaly jejich názvy do očíslovaných kolonek. Mezi dětmi se našly i ty, které dokonce vyplnily všech padesát...

Jarní olympiáda – duben 2018

24.05.2018 23:58
  V měsíci dubnu jsme využili pěkné dny hlavně ke sportování. Děti si stejně tak jako na jaře změřily své výkony v běhu na 30 m, ve vytrvalostním běhu, v hodu kriketovým míčkem a medicinbalem, ve skoku z místa a skoku s rozběhem. Na závěr byli vyhlášeni nejlepší...

Čarodějnický sabat 27.4.2018

16.05.2018 15:25
  Slet našich čarodějnic se konal na louce u řeky. Přilétlo sem kolem 50 čarodějnic a náš odpolední program jsme zahájili společným tancem. Každá čarodějnice potom obdržela kartu, na kterou se jim zaznamenávaly výsledky z následujících  disciplín: let na koštěti, hod hadem do dálky,...

Školička kouzel 25.4.2018

27.04.2018 13:15
  Naučit se čarovat je asi přáním každého člověka. Nás se to snažil naučit kouzelník Jirka Krejčí, který do naší školní družiny zavítal dne 25.4.2018 Jeho představení se dětem velice líbilo a snad si nějaké to kouzlo děti zapamatovaly. Děkujeme SRPŠ naší školy za příspěvek na tento...

Odemykání lesa 24.4.2018

27.04.2018 13:14
  V úterý 24.4.2018 se děti vypravily do lesa k jeho tradičnímu jarnímu odemknutí. Les jsme si odemkli vytvořenými klíči za společného přednesu básničky. V lese se děti rozdělily do skupinek a na lesní cestičce začaly  tvořit z přírodního materiálu lesní skřítky a...

DEN ZEMĚ 20.4.2018

26.04.2018 09:13
  Naše školní družina navázala na dopolední program školy, který byl zaměřen na Den Země. Plánem na dopoledne bylo vytvoření přírodního koberce. Materiál na tuto činnost sbíraly děti hlavně při našich přírodovědných vycházkách, další materiál si přinesly z domova. Děti pracovaly ve dvojicích a...

MISS ŠD 18.4.2018

26.04.2018 09:12
  V tomto školním roce se do soutěže přihlásilo celkem 14 dívek. Úkolem děvčat bylo předvést 4 disciplíny soutěže – rozhovor, společná disciplína, volná disciplína a letní promenáda. Celé jejich vystoupení bedlivě sledovala čtyřčlenná porota ve složení: pí. R. Rychtaříková, pí. V....

RODINNÁ SOUTĚŽ 2018 „HOUSENKA“

26.04.2018 09:11
  Naší tradiční rodinné soutěže „Mámo, táto, pojď si hrát“ se letos zúčastnilo celkem 32 dětí. Tématem soutěže tentokrát byla tvorba housenky. Do družiny nakonec zavítala spousta krásných a nápaditých výtvorů. Na jejich hodnocení se podílel celý pedagogický sbor naší školy. Děkujeme všem...

Kniha – můj kamarád duben 2018

26.04.2018 09:09
  Naše družina navštívila městskou knihovnu. První a druhé oddělení uvítala paní Márová a sdělila jim informace o knihovně , následovala četba k poslechu z knihy ,,Povídání o pejskovi a kočičce“ a potom si děti zapůjčily do družiny knihy podle vlastního výběru. Třetí a čtvrté...

SUPERSTAR 7.3.2018

17.03.2018 02:42
  Tento den probíhalo finálové kolo pěvecké soutěže naší ŠD, do kterého se dostali ti nejlepší zpěváci z jednotlivých oddělení. Mezi dětmi je mnoho výborných  zpěváků a zpěvaček, avšak jen několik z nich našlo odvahu vystoupit se svým zpěvem. Do dnešního finále postoupilo celkem...
1 | 2 >>

Školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Víčka pro Michalku

21.09.2016 12:13
V tomto školním roce nadále pokračujeme ve sběru...

LOUČENÍ SE ŽÁKY 5. ROČNÍKU – 23.6.2016

28.06.2016 00:37
  Všechny děti z naší družiny se sešly...

PASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ 21.6.2016

28.06.2016 00:28
  Další školní rok se nám blíží ke svému...

CERTIFIKÁT LESNÍ TŘÍDY 20.6.2016

28.06.2016 00:26
  V rámci mezinárodního programu Les ve...

NÁVŠTĚVA KOSTELA PANNY MARIE POMOCNICE NA CHLUMKU 9.6.2016

27.06.2016 23:53
  V tento den vedla naše cesta do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKOLNÍ ROK 2014/15

PASOVÁNÍ SKŘÍTKŮ 25.6. 2015

30.06.2015 00:56
  Školní rok u nás každoročně uzavírá akce...

VÍČKA PRO MÍŠU 24.6. 2015

30.06.2015 00:54
  I v tomto školním roce jsme se...

POHÁDKOVÝ KLOBOUK duben – květen 2015

27.05.2015 18:13
  Název sám napovídá, jaké bylo téma naší...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Závěr školního roku

28.06.2014 23:09
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE 30.4....

JARNÍ AKTIVITY

02.04.2014 18:04
JARNÍ OLYMPIÁDA 10.3. –...

PLES ŠD

15.03.2014 14:31
V tento den začal v tělocvičně naší...
1 | 2 | 3 | 4 >>

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Školní rok 2019/2020

„Mámo, táto, pojď si hrát“

03.04.2020 21:06
SLUNÍČKO Naše školní družina vyhlásila v tomto školním roce opět soutěž pro děti a rodiče, tentokrát na téma SLUNÍČKO. Vaše výrobky jste měli donést do školy do 31.3.2020. Školy jsou však neustále zavřené a netušíme, kdy se do nich zase vrátíme. Opatrujte svá sluníčka, a pokud máte čas a chuť,...

20. ples ŠD – 17.2.2020

26.02.2020 23:17
    V letošním školním roce byla před námi náročnější příprava plesu, než tomu bylo minulý rok. Náš ples letos slavil své 20. výročí od jeho vzniku, a tak jsme se snažili o to, aby náš ples byl co nejhezčí. Původní termín plesu byl 7.2.2020, kdy měly děti ředitelské volno a...

FÍHA-DÝHA vánoční stromeček 2019

07.01.2020 17:56
Na konci kalendářního roku jsme se rozhodli zapojit se do soutěže FÍHA-DÝHA na téma vánoční stromeček. Už jednou jsme získali první místo v této soutěži s tématem narozeninový dort, tak proč to nezkusit znovu? Cena byla lákavá, a tak jsme se pustili do práce. Společná práce se nám...

Vánoční stolování 18. -19.12.2019

07.01.2020 17:33
Pomalu se blíží konec roku a před námi jsou tolik očekávané svátky vánoční. Těchto nejkrásnějších dnů v roce se nemůžou dočkat hlavně děti. V naší družině jsme si předčasně užili Štědrý den a Silvestr. Prostřeli jsme si opravdu bohaté štědrovečerní stoly, nechyběl nám tu stromeček a pod...

Mikulášský pochod 5.12.2019

12.12.2019 21:33
    Tento den navštíví večer většinu dětí Mikuláš se svojí nadílkou. Naše školní družina se vydala se svojí nadílkou tento den odpoledne do HL Košumberk. Na cestu vyrazila z naší školy početná parta čertíků a andílků, které vedl pan Mikuláš. Navštívili jsme tady pavilon I, B, C a G....

Jóga pro děti

12.12.2019 21:30
    V letošním školním roce nás každý měsíc navštěvuje super lektora jógy paní V. Surová se svým cvičením jógy pro děti. Její hodiny jsou naplněny pozitivní energií a dětem se moc líbí. Procvičujeme si pod jejím vedením různé prvky jógy, zaměřujeme se na správné dýchání, podporujeme...

Sběr plastových víček

06.12.2019 00:47
    V letošním školním roce pokračujeme ve sběru plastových víček. Jsme velice rádi, že se stal sběr víček v naší družině už samozřejmostí. Od září jsme však hledali někoho, komu by naše aktivita pomohla. Díky naší paní starostce jsme našli odběratele, kterému může naše...

Strašidelná stezka 8.11.2019

13.11.2019 16:53
Na letošní strašidelné stezce měly děti zachránit DÝŇÁKA, kterého nám ukradla ze zahrady strašidla. Startovalo se u budovy malé školy, kde se děti ve strašidelných kostýmech podepsaly na startovací listinu, vyfotily se a vyrazily na trasu. Směr trasy jim určovala světýlka. Cestou potkaly POLEDNICI...

Zamykání lesa 23.10.2019

04.11.2019 18:16
    Ve středu 23.10.2019 jsme se vydali hned po obědě na výpravu do lesa. Naším cílem bylo místo v lese u Paletínské kaple, kde stojí krmelec pro zvířata. Tady na nás už čekali členové mysliveckého spolku Hubert (R. Kostelecký, L. Křivka, M. Křivková). Děti se tu od pana Křivky...

Drakiáda 14.10.2019

24.10.2019 20:25
Plánovaný termín naší akce dne 2.10.2019 nám nevyšel vzhledem k nevlídnému počasí tento den. Zvolili jsme proto náhradní termín 14.10.2019 a ten byl super. Svítilo sluníčko a foukal nám vítr. K nebi vzlétlo okolo 30 draků všech možných podob. Pěkného odpoledne si užili děti i rodiče....
1 | 2 >>

Školní rok 2020/21

Zamykání lesa 19.10.2022

01.11.2022 21:31
Ve středu 19.10.2022 jsme se vydali na výšlap do lesa k Paletínské kapli uzamknout les k zimnímu spánku. Do krmelce jsme tam na zimu uložili zvířátkům nějaké pamlsky, které jim děti donesly. Letos jsme se zaměřili na stromy – poznávání stromů, jaký strom v zimě spí (opadává), stromům...

,,Mámo, táto, pojď si hrát.‘‘

17.05.2022 10:30
,,Mámo, táto, pojď si hrát.‘‘ BACIL Každý rok pořádá naše školní družina rodinnou soutěž ,,Mámo, táto, pojď si hrát.‘‘ V letošním školním roce bylo vyhlášeno pro soutěž téma BACIL. Fantazie maminek a tatínků byla neskutečná, sešlo se nám celkem 51 výrobků z nejrůznějších materiálů a jeden byl...

Čarodějnický sabat 27.4.2022

17.05.2022 10:24
    Na naši školní zahradu přilétlo ve středu 27.4.2022 šedesát čarodějnic ve svátečním obleku. Pořádal se tu čarodějnický sabat. Náš slet jsme zahájili tancem a čarodějnice  se pustily do ověřování svých schopností. Soutěžilo se v letu na koštěti, v chůzi se...

Jarní šlápota 23.3.2022

01.04.2022 08:39
Ve středu 23.3.2022 jsme vyrazila celá školní družina na výšlap do přírody. U školy jsme si nejprve na důkaz své účasti na akci udělali otisk své boty šlapandy. Naším cílem byla „Cestička lásky“. V průběhu našeho pochodu jsme střídali styl chůze – vycházková, zvířecí, chůze s hůlkami,...

Vánoční stolování 20.12.2021

31.12.2021 01:51
  V naší družině zazněl štědrovečerní zvoneček už v pondělí 20.12.2021. V odděleních si děti prostíraly stoly, které byly plné vánočních dobrot. Zazpívali jsme si koledy, zdobila se jablíčka a perníčky, nechyběla ani nadílka pod stromečkem. Hlavní náplní našeho letošního...

Výlet ŠD – Peklo Čertovina 24.11.2021

03.12.2021 18:47
   Za měsíc tu máme Štědrý den. Naše školní družina nádech blížících se Vánoc pocítila tento den na výletě. Jeli jsme se podívat přímo do pekla na návštěvu k čertům. Cestou do pekla jsme se dozvěděli na naučné stezce lesem spoustu zajímavostí o zvířátkách, rostlinách i o...

Projektový den s hasiči 18.11.2021

21.11.2021 20:32
 Dne 18.11.2021 se uskutečnil projektový den ŠD s hasiči. Ve 13.00 nás přivítala ve velké tělocvičně paní Š. Tererová, A. Bulvová a J. Terer (členové hasičského sboru Luže). Paní Tererová si pro nás připravila zajímavou besedu o IZS, seznámila nás s prací těchto sborů a samozřejmě se...

Strašidelná stezka 26.10.2021

03.11.2021 21:11
Dne 26.10.2021 odstartovalo na Strašidelnou stezku asi 90 strašidýlek v doprovodu svých rodičů. Na stezce je čekalo sedm stanovišť, kde musela splnit strašidlům zadaný úkol a za odměnu jim na startovní kartu přibylo jedno písmenko. Kdo měl správně vyplněnou kartu, byl mu umožněn vstup na hrad....

Sběr žaludů a kaštanů

22.10.2021 23:53
Sbírejte s námi žaludy a kaštany pro zvířátka na hrad. Přepravky jsou připravené  ve skleníku. Děkujeme !!!  

Drakiáda 20.10.2021

22.10.2021 23:48
Drakiáda školní družiny se uskutečnila ve středu 20.10.2021. Na tento den jsme si objednali kouzelné počasí – svítilo nám sluníčko a foukal vítr. Na startovní listinu se zapsalo 43 dětí, které přišly ukázat své dovednosti s pouštěním draka. Společně s dospěláky nás bylo na hřišti okolo...
1 | 2 | 3 >>