Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada má 6 členů, kteří jsou jmenováni a voleni. Dva členy jmenuje zřizovatel (město Luže), dva členy volí zákonní zástupci žáků (rodiče) ze svých řad a dva členy volí pedagogičtí pracovníci ze svých řad.
Zřizovatel ve spolupráci s ředitelem školy vyhlašuje volbu do školské rady po skončení tříletého volebního období.

 

Další podrobnosti najdete v následujících přílohách:

Zástupci zřizovatele ve školské radě:

Bc. Veronika Pešinová, 

 veronika.pesinova@centrum.cz 

Jiří Sochor

  mistostarosta@luze.cz  

 

Zástupci rodičů ve školské radě:

paní Lenka Hyksová

 

paní Miloslava Márová

 

 

Zástupci pedagogů ve školské radě:

Mgr. Lenka Psotová

psotova@zsluze.net

Ing. Darina Holomková 

   holomkova@zsluze.net