14. ročník pěvecké soutěže Skutečský slavík je tu!

24.04.2015 10:27

 

 

Skutečský slavík 2015

 

 

Soutěží se v pěti kategoriích, pro snazší zařazení do kategorií jsou jednotlivé kategorie

rozděleny podle tříd ZŠ. (viz. tabulka níže)

I.kat.

1.-2.tř.

A-zpěv sólo

B-zpěv duo a více

II. kat.

3.-4.tř.

A

B

III. kat.

5.-6.tř.

A

B

IV. kat.

7.-9.tř.

A

B

V. kat.

starší žáci do 25let

A

B

U kategorie B (zpěv duo a více) zdvojování hlasů není přípustné.

            Soutěž se skládá z tzv. výběrového kola, kde výkony jednotlivých soutěžících hodnotí odborná porota složená z pedagogů zpěvu a hudební výchovy a dále z tzv. koncertu vítězů. Výběrové kolo bude v pondělí 8. 6. 2015 ( v případě většího počtu soutěžících ještě 9. 6. 2015) v prostorách ZUŠ V. Nováka ve Skutči.

Jednotliví soutěžící předvedou připravenou skladbu za doprovodu klavíru, nebo jiného hudebního nástroje. Výběrové kolo je veřejné.

            Soutěžící, kteří získají první cenu ve výběrovém kole se účastní koncertu vítězů, kde mají jedinečnou možnost zazpívat si na velkém pódiu za doprovodu profesionálních hudebníků. Koncert vítězů se bude konat 23. září 2015 ve velkém sále Kulturního klubu ve Skutči a je spojen s diváckým hlasováním o cenu diváků a vyhlášením ceny absolutního vítěze (účastník s nejvyšším počtem bodů).

Přihlášky na tuto soutěž si vyzvedněte ve sborovně, vyplněné jsou potřeba odevzdat do úterý 12. května paní učitelce Jochcové !!