Beseda s městskou policií

02.10.2014 15:54

V pondělí 22. září 2014 přivítali žáci 1. ročníků příslušníky Městské policie Skuteč.

Vite, jak být správným účastníkem silničního provozu – chodcem nebo cyklistou? Víte, jak se zachovat v krizových situacích – kam a jak zavolat a přivolat pomoc? Víte, jak reagovat na setkání nebo oslovení cizí osobou? To vše i mnoho dalšího se žáci na této besedě dozvěděli. Byli seznámeni s náplní jejich práce, poznávali dopravní značky, které jsou v okolí školy. Závěr besedy patřil dotazům a samozřejmě i zaslouženému potlesku.

Věříme, že kdyby se někdy naši nejmenší školáci dostali do situace ohrožující jejich bezpečnost a zdraví, už by si věděli rady a zachovali se správně.

Foto ZDE

                                       Mgr. Jaroslava Nešporová

                                       Mgr. Iva Kovačková