Chemické technohrátky

04.10.2020 00:49

    V pátek 25. září 2020 se učebna chemie 2. stupně ZŠ v Luži proměnila ve velmi dobře vybavenou chemickou laboratoř. Do naší školy totiž zavítali vědečtí pracovníci Fakulty chemicko – technologické, Katedry biologických a biochemických věd, Univerzity Pardubice, aby v rámci tzv. „Technohrátek „ zábavnou formou přiblížili, ne vždy oblíbený předmět, chemii.

    Technohrátky byly zaměřeny na laboratorní techniku velmi vhodně doplněnou experiment, které si mohli žáci sami dokonce vyzkoušet. Akce se zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku, kteří byli rozděleni do tří pracovních skupin a v rámci nich i samostatně laborovali.

    Tématem Technohrátek, jak již bylo výše uvedeno, byly jednoduché, ale především poučné a hlavně efektní pokusy. Žáci sami, pod odborným dohledem pracovníků Univerzity, pracovali s profesionálními pipetami, obdobně, jako dnes můžeme vidět v televizi, při záběrech z laboratoří, kde se testují vzorky na COVID 19. Dále pak zkoumali kyselé a zásadité prostředí v souvislosti pH prostředí, zábavnou formou se seznamovali s periodickou tabulkou prvků a sledovali barevné změny roztoku v souvislosti se změnou oxidačního čísla kovu obsaženého ve zkoumaném roztoku. Bezpochyby největší zájem byl o velmi efektní pokus, který používají filmaři při snímcích především hlubokých, velkých a hlavně velmi „krvácejících“ ran. Skoro každý žák měl najednou svoji vlastní „hlubokou řeznou ránu, která mu značně krvácela“. Opět jednoduchý pokus, opět založený na redoxní reakci.

    Závěrem lze s klidným svědomím konstatovat, že se tato akce velmi zdařila, žákům se líbila, splnila svůj cíl a hlavně velmi vhodně doplnila učivo, které žáky v rámci chemie čeká, a to jak redoxní reakce, tak pH prostředí, periodická tabulka prvků apod. Věřím, že se do budoucna opět s pracovníky Univerzity na naší škole setkáme.

FOTO ZDE.