Deset pravidel komunikace pro učitele a rodiče

30.06.2015 22:59

    Ráda bych uvedla malé desatero z příručky Tomáše Fetřeka „Rodiče vítáni, Praktický návod jak usmířit rodiče a učitele našich dětí“, str. 95, které by mohlo pomoci ke správné komunikaci a předcházení nedorozumění. Konfliktům se určitě chceme vyvarovat, nejde přece o dvě nepřátelské strany, naším společným cílem jsou děti, jejich spokojenost a dosažení co nejlepších výsledků ve škole.

 

Pro učitele:

Pro rodiče:

·        Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.

·        Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.

·        Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.

·        Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.

·        Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.

·        Přicházejte do školy se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.

·        Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm.

·        Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.

·        Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

·        Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

 

  Mgr. Jana Tumpachová – výchovná poradkyně