Divadelní představení pro žáky 9. a 8. ročníku

04.04.2013 12:00

Divadelní představení pro žáky 9. a 8. ročníku ve Skutči se uskuteční 4. 4. 2013. Na programu je představení Naši furianti v provedení Horáckého divadla z Jihlavy.

10:30 h konec vyučování dle rozvrhu, následuje oběd ve školní jíedlně,

11:30 h odjezd od budovy školy,

12:00 h začátek představení,

15:00 h předpokládaný návrat.

Záloha na autobus a vstupné činí 150,- Kč