EXKURZE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ - Úřad práce a Krizové centrum v Chrudimi

21.10.2013 07:42

Dne 8. října 2013 se vycházející žáci naší školy vydali v rámci občanské a rodinné výchovy na exkurzi do Chrudimi. Absolvovali přednášku na pobočce Úřadu práce Chrudim na téma „VOLBA POVOLÁNÍ“ a potom jsme přešli do Krizového centra Pestalozzi.

            Na úřadu práce se jim věnovala ing. Vychodilová, která má na starost IPS (informační a poradenskou činnost pro absolventy a nezaměstnané). Poskytla jim informace o míře nezaměstnanosti na okrese Chrudim v současné době, které obory patří na trhu práce k těm žádaným. Žáci se mohli individuálně ptát na uplatnění jimi vybraných oborů. Ti, kteří si s volbou prozatím neví rady, dostali nabídku poradenství  v IPS ÚP.

            V druhé části exkurze jsme se přesunuli do Krizového centra Pestalozzi. Nejdříve si vyslechli obecné informace o cílech centra, jaké služby nabízí a poskytuje, s kterými organizacemi spolupracuje, pro koho jsou služby určeny. Žáci dostali informace, že veškeré služby pro zájemce jsou poskytovány zdarma,  na žádost klienta je zachována anonymita, nemusí podat o sobě žádné osobní údaje.  Záběr nabídky pomoci u tohoto centra je opravdu široký a týká se vlastně všech problémů života  od finančního poradenství až po pomoc osobám týraným.

Obsahově měla exkurze žákům pomoci nejen pro rozšíření obzoru v rámci předmětů OV a RV, ale především ukázat, že každá krizová situace v životě má řešení a odborná  pomoc je blízko. Často je jen na nás zda jsme ochotni si problém přiznat a řešit ho. Devátý ročník je pro mnohé zlomový, z dětí se stávají skorodospělí, kteří se pomalu osamostatňují a musí si začínat řešit své problémy do určité míry sami a nést si za své jednání spoluzodpovědnost.

                                               Mgr. J. Poláková, Mgr. J. Tumpachová