Informace k zahájení školního roku 2016/2017.

29.08.2016 14:16

    V novém školním roce 2016-2017 naše škola zahajuje vyučování ve čtvrtek 1. 9. 2016. V prvních třídách zahájíme trochu slavnostněji již v 7.45 hod za přítomnosti rodičů a zástupců MěÚ Luže, pro ostatní ročníky je připravena ukázka dravců od 9:30 hod pro žáky 2.- 9. ročníku, která se uskuteční na fotbalovém hřišti. Podívat se samozřejmě mohou přijít i prvňáčci.
    Vyučování končí v 11:00 hod. Od 11:00 se budou vydávat obědy ve školní jídelně.

    Již první den bude fungovat jak školní jídelna, tak školní družina (do 16:15 hod). Přihlásit se k odběru obědů je možné v kanceláři školní jídelny u p. H. Vrbové (tel. 469671115) a zápisové lístky do školní družiny je možné si vyzvednout u vedoucí p. V. Zavřelové (774281212).

    Ohledně školní družiny bychom rádi upozornili rodiče na skutečnost, že v letošním školním roce budou fungovat 4 oddělení školní družiny po 25 žácích. I přesto při zjišťování předběžného zájmu se nám sešlo více zájemců, než je kapacita družiny. V takovém případě musí škola stejně přistoupit ke stanovení kritérií přijímání žáků. Naše kritéria jsou již několik let stejná:

1)     přednost mají žáci z nižších ročníků (tedy nejstarší žáci jsou vyřazováni jako první)

2)     k vyřazování bude přistupováno individuálně (jednání s rodiči, posouzení situace).

                                                                                                          ředitelství ZŠ