Informace pro rodiče k zahájení školního roku.

29.08.2014 11:15

V novém školním roce 2014-2015 je naše škola postavena před vážný problém. Z loňských prvních tříd odcházejí další dva žáci, kteří skončili na konci roku s nedostatečnou. I když měli možnost opravné zkoušky, tuto možnost nevyužili a ke zkoušce nepřišli. Takže budou opakovat 1. ročník. To však znamená, že celkový počet žáků v novém 2. ročníku bude 33. Vzhledem k ekonomické situaci a k malému počtu žáků není možné přijmout dalšího pedagoga a vyučovat třídy s malým počtem žáků. Proto škola musí přistoupit ke sloučení obou tříd 1. ročníku do jedné třídy 2. ročníku. Škola dostává finanční prostředky na mzdy pedagogů podle počtu žáků, nikoli podle počtu tříd. Vzhledem k tomu, že celkový počet žáků na škole se příliš nezmění, nemá škola na dalšího pedagoga dostatečné finanční prostředky.

Proto škola žádala zřizovatele o schválení tohoto sloučení do jedné 2. třídy. Na jednání Rady města Luže  27. 8. 2014 bylo toto sloučení schváleno.

V možnostech školy je učit i početnou třídu. Spojenou 2. třídu bude učit p. uč. Mgr. Jolana Klůcová, která má dostatek zkušeností a je předpoklad, že tuto početnější třídu bez problému zvládne. Škola má i velké třídy, takže není problém ani s prostorem. Bude i dostatečně přizpůsobeno vyučování tím, že žáci budou rozděleni na některé hodiny do dvou skupin (např. tělesná výchova, pracovní činnosti, psaní), abychom zajistili kvalitní výuku i dostatečnou bezpečnost dětí v takto početné třídě. Snažíme se vyjít žákům všemožně vstříc, aby změny pro ně byly co možná nejmenší.

 

Ještě bych rád doplnil několik informací k zahájení školního roku. Zahajujeme v pondělí 1. 9. 2014. V prvních třídách zahájíme trochu slavnostněji již v 7.45 hod za přítomnosti rodičů a zástupců MěÚ Luže, pro ostatní ročníky je připraven výchovný koncert v lužské sokolovně. Již první den bude fungovat jak školní jídelna, tak školní družina (do 16. hod). Přihlásit se k odběru obědů je možné v kanceláři školní jídelny u p. H. Vrbové (tel. 469671115) a zápisové lístky do školní družiny je možné si vyzvednout u vedoucí p. V. Zavřelové (774281212). Ohledně školní družiny bychom rádi upozornili rodiče na skutečnost, že podle hygienických předpisů není možné do školní družiny přijmout více žáků, než 75 (3 oddělení po 25 žácích). V případě vyššího zájmu proto musí škola přistoupit ke stanovení kriterií přijímání žáků. Naše kritéria jsou již několik let stejná:

1)     přednost mají žáci z nižších ročníků (tedy nejstarší žáci jsou vyřazováni jako první)

2)     k vyřazování bude přistupováno individuálně (jednání s rodiči, posouzení situace, má-li kdo dítě hlídat po příchodu ze školy, zaměstnání rodičů atd)

ředitelství ZŠ