Informace z družiny

27.08.2015 02:03
 • Dne 1. září 2015 provoz školní družiny:
  1. ročník - po slavnostním zahájení ve třídě informace pro rodiče.
  2. - 5. ročník - do 16:15 hod. 
  ranní školní družina není
   
 • Od 2. září 2015 běžný provoz: 
  ranní 6:15 - 8:00 hod
  odpolední 11:00 - 16:15 hod.